МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Финансира още проекти в общините Антон, Мирково, Пирдоп и Чавдар

  • 0
  • 135 преглеждания

С Постановление № 376 от 5 ноември 2021 г. на Министерския съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, брой 93 от 9 ноември, две от общините в Средногорието – Антон и Мирково получават допълнителни средства за целеви разходи за 2021 година.

Правителството е одобрило допълнителни трансфери за 2021 г. от разходната част на държавния бюджет в общ размер до 56 107 620 лв., разпределени на общини и държавни ведомства от цялата страна.

На Община Антон ще бъдат предоставени 700 000 лв., които да подпомогнат реконструкцията на улиците „Хан Аспарух“ и „Хаджи Димитър“, както и ремонт на площад „Съединение“ и прилежащи съоръжения в селото.

По бюджета на Община Мирково Министерският съвет ще преведе допълнително 250 000 лв. за основен ремонт на общински пътища. Допълнителните трансфери ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

С Постановление № 377 от 8 ноември 2021 г. на Министерския съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, брой 94 от 12 ноември, свързано с одобряването на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, още няколко общини в Средногорието получават финансиране. Общо средствата по ПМС са 16 719 451 лв., разпределени между общини и ведомства от цялата страна.

От гласуваната сума, трансфер по бюджета си отново ще получи Община Антон. Той ще бъде ползван за частични аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на коритото на река Конска, стойността на които е 600 000 лв.

Трансфер по бюджета си ще получи и Община Пирдоп за извършване на частични аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на коритата на реките Манджарин, Славци, Селска и Бузола в размер на 887 492 лв.

Допълнителни средства в размер на 492 485 лв. ще получи и Община Чавдар, като те ще бъдат използвани за частични аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и реконструкция на отводнителна канавка и отводнителни съоръжения, прилежащи на ул. „Александър Стамболийски“.

Prev Post БСП с най-голяма подкрепа в Община Чавдар
ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛЕН КЛУБ „ТРАДИЦИЯ“ – МИРКОВО  Участваха в реалити формата „Фермата“
Next Post ЧЛЕНОВЕ НА РЕГИОНАЛЕН КЛУБ „ТРАДИЦИЯ“ – МИРКОВО Участваха в реалити формата „Фермата“
Related Posts

Leave a Comment: