На Еразъм стаж в Европа

  • 0
  • 91 преглеждания


За първи път две гимназии от региона проведоха практическо обучение на свои ученици в чужбина заедно, което е добра практика в професионалното образование. Оценката на резултатите през месец октомври дава основание на училищните екипи да приемат със знак плюс положените усилия през изминалото лято. ПГТХТ „Никола Димов“ – Пирдоп и ПГ „Златица“ си партнираха в организацията на мобилности по европейската програма „Еразъм+“ в Лайпциг с общия им партньор компания „Виталис“. Двете учебни заведения имат сходни цели, макар и в различни професионални направления. Така става възможно да планират заедно периода на практика и обучение, пътуването и културните дейности в Европа. Групите ученици и учители споделиха две седмици в Германия, като бяха заедно от деня преди полета до Берлин на 26 юни до завръщането си на 11 юли. Ключови резултати за участниците са търсени в професионалната и социалната адаптация в немска среда, както и намаляване на чуждоезиковата бариера и отваряне към съзнателна равноправна и отговорна комуникация.

ПГТХТ „Никола Димов“ реализира трети по ред стаж и обучение в Лайпциг. Този път проект 2019-1-BG01-KA102-062124 „Социално приобщаване в ПОО чрез европейска мобилност“ включи 15 ученици от специалностите „Кетъринг“, „Бизнес администрация“, „Организация на туризма и свободното време“ и „Организация на обслужването в хотелиерството“. Акцент в практическото обучение бе изпълнението на работни задължения в организационната структура на хотели „Глобана Ейърпорт“, „Арена Сити“ и „Виа Сити“ в Лайпциг и Шкойдиц. Част от стажантите практикуваха в комплекс „Гут Вилиц“ на партньора „Виталис“, който разполага с хотелска част, офис, кухня, места за развлечение, отдих и спорт. Общото в условията за практика на стажантите в ресторантьорството и хотелиерството е изпълнението на ежедневни задачи, поставяни от мениджърите и ментори в работните екипи на съответните работодателски фирми. Учениците имаха пряко наблюдение и участие в трудовия процес и можеха реално да оценят трудностите, които изпитва туристическият бранш в продължителната пандемична, международна обстановка. От споделените преживявания се разкрива реалната картина на нестабилния характер на туристическия бизнес, което не е тайна за никого, негативните последици са в световен мащаб.

От друга страна, българските младежи са отлично подготвени в нашата образователна и обучителна среда да преодоляват трудности. Като сервитьор с отличен английски език Алекс Димов има работни смени в два хотела на един и същ собственик „Арена Сити“ и „Виа Сити“. Неговите способности са забелязани и високо оценени от работодателя. Гласувано му е доверие почти веднага да обслужва сам частен банкет за много гости. Той подчерта, че в дни без много клиенти се е налагало да уплътни работното си време като оказва съдействие на помощния персонал.

С отлични впечатления от собственото си вписване в работната среда са Даниел Богданов и Иван Герасков. За етичното отношение на работодателите и менторите говорят повечето стажанти. Работодателите на Даниел от „Глобана Ейрпорт“ изпращат благодарствено писмо с отлична оценка на подготовката на стажанта като готвач, той е обявен за най-добрият стажант от „Виталис“. Собственикът на хотели „Арена Сити“ и „Виа Сити“ поощрява всички свои стажанти с паричен бонус в края на практиката. Групата ученици от Пирдоп доказа, че е подготвена на завидно професионално ниво и голяма част от стажантите са готови да започнат от високо стъпало своята трудова и житейска практика след дипломирането.

За ПГ „Златица“ проектът по Програма „Еразъм+“ обслужва тема, насочени към усъвършенстване на дуалното обучение в училището. Като първата професионална гимназия, която реализира дуална паралелка в региона и минава през процеса на договаряне и реализиране на тази форма на обучение с местните работодатели-партньори, ПГ „Златица“ черпи опит от различни проекти, като Българо-швейцарския „ДОМИНО“ и настоящия по „Еразъм+“ „Европейско партньорство за качествено ПОО“. Трима учители-специалисти провеждат технически визити в институции, училища, ЦПО и фирми в Лайпциг и региона. Традиционно горещата връзка между работодатели, браншови организации и ПОО в Германия (сектор в образованието с централизиран контрол над автономността на отделните немски провинции), не убягва от погледа им, добри практики могат да бъдат приложени у дома. Една от най-силните страни на дуалната система е високата степен на активна ангажираност на работодателите и социалните партньори. Системата се характеризира и със сложна мрежа от контрол и кръстосани проверки на федерално, провинциално, общинско ниво и на ниво предприятие.

Един от примерите за дуална форма на обучение е практическата подготовка в професионалния център на „Виталис“ за групата от 12 ученици. Компанията предлага комплексно обучение по програми за автомонтьори, машинни техници и електротехници, каквито се търсят в силно развитата индустрия в региона от гиганти като БМВ, „Порше“ и „Фолксваген“. Учениците от Златица се разделят на 2 екипа, които трябва да реализират групов проект по практическо задание. Първата група има класическа задача: да диагностицира състояние на автомобил с двигател с вътрешно горене, да открие повреди или необходимост от обслужване, преоборудване, подобрение на отделни системи, да се опита с помощта на ментора да приведе автомобила в изправност. Другата група има по-нетрадиционна задача. Въз основа на техническо задание и указания от ментора трябва да разчете схема, по която да конструира от различни метални части и система за електрозадвижване с определен типоразмер на ел. мощност със съответните компоненти – електромотор и контролер. В края на практиката трябва да бъде създаден прототип на Е-бъги, което да бъде приведено в движение. В процеса на работа и двата екипа доказаха, че задружната работа е на първо място и от всеки един зависи в какъв срок и с какво качество ще бъде произведен определен продукт.

Стажът в Германия позволи на възпитаниците на двете гимназии взаимно да наблюдават своето практическо обучение и да споделят впечатления от престоя си. По-емоционално преминаха културните посещения, при които младежите изследваха както туризма, кулинарията и историческите забележителности в Лайпциг, Дрезден и Берлин, така и модерното производство на автомобили в завода на „Фолксваген“ в Дрезден. Постигнато е разбирането, че в туризма не може без транспорт, машини и електричество, а техническото производство се обслужва от хора, на които се осигуряват ежедневно възможности за добро административно обслужване, качествено хранене, форми за активна почивка и туристически дейности през свободното време.

Ученик на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ завоюва второ място в уникално състезание
Prev Post Ученик на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ завоюва второ място в уникално състезание
ТРИ ДАМИ ОТ ЗЛАТИЦА   Участваха в софийския маратон
Next Post ТРИ ДАМИ ОТ ЗЛАТИЦА Участваха в софийския маратон
Related Posts

Leave a Comment: