ОБЩИНА ПИРДОП СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТНО

  • 0
  • 61 преглеждания

Стартира изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество

На 24 ноември кметът на община Пирдоп Ангел Геров присъства на официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на която бяха връчени първите договори за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014 - 2020 г.

Церемонията се проведе в присъствието на министъра в оставка Лиляна Павлова. Общо 37 договора за над 17 млн. евро получиха бенефициентите от двете страни от заместник-министър Деница Николова и помощник-директора на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия Санда Шимич.

Проектът на Община Пирдоп е оценен с най-висок брой точки и е на първо място сред всички подадени и одобрени проекти. Проектът „Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион“ е финансиран съгласно Договор № РД-02-29-273 / 22/11/2016 г., по Първа покана на програмата. Община Пирдоп е водещ партньор по проекта. От страна на Република Сърбия проектен партньор е Градска община Палилула, град Ниш. Бюджетът е в размер на 300 166 евро, от които 168 588 евро са частта на община Пирдоп.

Общата цел на проекта е да стимулира устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион, чрез диверсификация на туристическите атракции и промотиране на културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула. В рамките на 12 месеца са планирани изпълнение множество дейности – управление на проекта, комуникация и визуализация, изпълнение на инвестиционни мерки за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Пирдоп, доставка на оборудване за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Палилула, провеждане на съвместна конференция „Нови перспективи пред туристическия потенциал на местното културно-историческо наследство в трансграничния регион Пирдоп и Палилула“ в Пирдоп, провеждане на съвместна конференция „Иновативни подходи за представяне на туристическа атракция в трансграничния регион Пирдоп и Палилула в Палилула, организиране на съвместния културен фестивал „Фолклор традиции: различни култури - общите ценности“ в Пирдоп и Палилула, изработване на филм „Културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула - запазено през вековете“.

 

По думите на министър Павлова, интересът към първата покана за подаване на проекти е бил огромен. В кратък срок са подадени 388 предложения. От тях след процедура за оценка са избрани и одобрени 37, на стойност почти 34 млн. лв. Това представлява 50 % от общия бюджет на програмата, който за този програмен период е почти 70 млн. лв.

Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 обхваща 7 области в Република България – Видин, Враца, Монтана, Софийска област, София - град, Перник, Кюстендил, и 7 области на територията на Република Сърбия – Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Тополница, Ябланица и Пчиня. Финансират се проекти по приоритетни оси „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“.

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
Prev Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“  Първи в страната заслужи сребърен етикет за качество
Next Post ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“ Първи в страната заслужи сребърен етикет за качество
Related Posts

Leave a Comment: