ОБЩИНА ПИРДОП Започна поредицата от срещи с граждани за домашно компостиране

  • 0
  • 95 преглеждания

На 7 февруари пред сградата на читалище „Напредък“ в гр. Пирдоп бе поставено началото на поредицата от срещи на еколози и представители на ОбА с жители на общината за разясняване на условията и начините за получаване и ползване на съдовете за домашно компостиране на биораградими отпадъци. Демонстрацията е по проект, спечелен от общината преди около две години, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2914 – 2020“, на стойност 373 307.69 лв., от които 311 347.16 лв. са предоставени от Европейския съюз, а останалите средства са от националния бюджет.

Целта на проекта е да се намали образуването в домакинствата на битови отпадъци и създаване на навици сред населението за разделното им събиране. Проектът е част от националната кампания за промяна отношението на гражданите към всекидневно изхвърляните от домакинствата отпадъци, които могат да се рециклират или да се превръщат в материали като компоста, щадящи природата. Изпълнението на дейностите е насочено към прехода към кръгова икономика, и да подпомогне постигането на изискванията за правилно управление на отпадъците и изграждане на местна общност с нулеви отпадъци.

От 10:00 до 12:00 екологът Елена Смиленова, ръководители на проекта и служители на общината раздаваха рекламни материали и указания как да се използват безплатните съдове за домашно компостиране. Както е известно, в Община Пирдоп преди десетина дни бяха доставени 900 компостера и 51 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Някои от жителите на Пирдоп още на момента получиха своите компостери, за които се бяха записали предварително в ОбА. За двата часа над 40 жители на Пирдоп посетиха демонстрационната инициатива.

Разясняването на целите и дейностите по проекта ще продължи и по квартали. Във същия времеви обхват – от 10:00 до 12:00 часа, до 11 февруари демонстрации и раздаване на компостери ще се извършва пред читалище „Напредък“. На 14 февруари същата инициатива ще бъде проведена в района на стадиона, а на 15 февруари – на площад „Скалата“. Демонстрации ще има още на 16 февруари на кръстовището на улиците „Стефан Стамболов“ и „Иван Вазов“ в квартал „Вран камък“, а на 17 февруари и пред храм „Свето Успение Богородично“. На 18 февруари демонстрациите и раздаването на компостери, указания и рекламни материали за проекта ще завърши в с. Душанци. От общината призовават гражданите да се включат в инициативите и проекта, за да се намалят количествата на битовите отпадъци, натрупвани всекидневно в домакинствата.

ПРЕДАВАНЕ „ХЕЛС КИТЧЪН“ НА ШЕФ ВИКТОР АНГЕЛОВ   Заснето в Копривщица
Prev Post ПРЕДАВАНЕ „ХЕЛС КИТЧЪН“ НА ШЕФ ВИКТОР АНГЕЛОВ Заснето в Копривщица
ФОНДЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА   Връчи онлай плакети на осем посланици на успеха
Next Post ФОНДЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА Връчи онлай плакети на осем посланици на успеха
Related Posts