ОБЩИНИТЕ ПИРДОП И ПАЛИЛУЛА ОТ ГРАД НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ С общ проект по програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС

  • 0
  • 91 преглеждания

На 23 юли в Община Пирдоп пристигна представителна делегация на Градска община Палилула, Република Сърбия, водена от кмета Братислав Вучкович. Двете страни са партньори по проект „Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния район“ по Програмата „България – Сърбия – трансгранично сътрудничество“.

Групата, в която влизат още Боян Теофилович, Михайло Декич, Саша Усенович, Предраг Петрович, Владан Барач, Велизар Пешич и Милан Спасич, бе посрещната пред сградата на общината в Пирдоп от кмета Ангел Геров. Малко по-късно във виртуалния музей на града се състоя конференция и информационно събитие за публичните политики и дългосрочните мерки, свързани с превенцията за замърсяване на въздуха за гр. Пирдоп, както и разясняване целите и задачите на проекта.

Ръководителят на екипа за неговото управление Костадин Костадинов посочи, че това е третият проект, който Община Пирдоп изпълнява в партньорство с Градска община Палилула. Основната му цел е да стимулира балансираното устойчиво развитие на околната среда в трансграничния регион, чрез провеждане на съвместни действия за насърчаване и подобряване използването на общите природни ресурси в двете общини.

В Пирдоп акцент в изпълнението на проекта ще е замърсяването на въздуха с прахови частици, а в Палилула – ще бъде закупена техника за извършване на дейности за поддръжка на почвите и почистването на териториите, превенция за наводнения и др., поясни г-н Костадинов. Конференцията е продължение на стъпките, които са провеждани при реализирането на предишните проекти или са дискутира онлайн между ръководителите на проекта и участниците в него от двете партниращи си общини, уточни той.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои след време да се проведат уъркшоп в Пирдоп, кръгла маса и тренинг в Градска община Палилула. Работата по него е започнала през месец април 2021 г. и трябва да бъде завършена до 8 април 2022 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програма „Интеррег – ИПА“ за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.

На следващия ден – 24 юли, гостите от Градска община Палилула участваха в Летния празник на град Пирдоп и посетиха местността „Еленско“, с раннохристиянската базилика.

В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО  Малки щъркели се учат да летят
Prev Post В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО Малки щъркели се учат да летят
ОИЦ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ  Гостува в общините Копривщица и Антон
Next Post ОИЦ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Гостува в общините Копривщица и Антон
Related Posts

Leave a Comment: