ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ПИРДОП Определиха на закрито заседание носителите на награди в общината

  • 0
  • 110 преглеждания


На 27 април, при голям интерес от страна на жители на гр. Пирдоп, повечето от които работещи или свързани с МБАЛ, се проведе редовната общинска сесия. Пред вид на това и присъствието на кметовете – акционери на здравното заведение, заседанието премина в Ритуалната зала на общината. От поканените от тях се отзоваха кметът на Чавдар и председател на Сдружението на кметовете от Средногорието Пенчо Геров, кметът на Челопеч инж. Алекси Кесяков, на Златица – инж. Магдалена Иванова и на Мирково – Цветанка Йотина, коаито бяха представени на присъстващите на сесията от председателя на ОбС – Пирдоп Мария Шентова.

След няколко минути на уточняване и поредността на включените за обсъждане в предварително обявения дневен ред от 18 точки, към тях бяха добавени още две – от кмета Ангел Геров, за присъждане на „Почетен знак“ на общината на неин жител, и от Мария Шентова – за награждаване на изявени деца от града. По предложение на кмета и на г-жа Шентова тяхното обсъждане и вземане решение, както и тази за определяне на носители на наградата „Даскал Тодор Пирдопски, стана на закрито заседание.

Съветниците подкрепиха и предложението, предвид големия интерес към отчетите на МБАЛ и на Медицинския център, да бъдат разгледани най-напред. Информация за тях публикуваме отделно. Местните законодатели приеха отчетите на д-р Маргарита Гетова и д-р Пламен Стоянов.

След като преминаха дебатите по двата проблема и дадената почивка, в залата останаха десетина граждани. Заседанието продължи с приемане на общински план за младежта. Общинският съветник Райна Алдева направи предложения за някои стилни и редакционни поправки в документа, които бяха приети и той бе утвърден. Също с малко дискусии и почти без дебати се случи същото и с годишния общински план за развитие на социалните услуги.

По следващите две точки от дневния ред бяха приети отчетите за дейността на културните институции в общината – читалищата „Напредък“ – Пирдоп и „Светлина“ в с. Душанци. Те бяха представени на вниманието на заседателите от секретаря Татяна Крънева и председателя на настоятелството Кристина Петкова. Обърнато бе внимание за някои пропуски и неизпълнени дейности по проектите за ремонт на сградите им, които да бъдат отстранени. За тях, поясниха двете дами, са направени съответните стъпки и това предстои. Отправени бяха благодарности и поздравления към председателя на настоятелството на читалище „Напредък“ Милена Мачканова, която предоставя цялото си възнаграждение за длъжността за подпомагане дейността на културната институция.

Работната си съветниците продължиха с дискусия по годишния финансов отчет и баланс на общинското предприятие „Пролет“, което осигурява работа на хора с увреждание. Управителят му Николина Драгнева, по молба на кмета на общината Ангел Геров, съобщи, че на Петото изложение на предприятия от неговия сектор в гр. Пловдив, са получили приз и грамота за своята дейност. Председателят на ОбС предложи да се помисли за ремонт на сградата, в която работят хората с увреждания, а граждани изразиха благодарности за дейността на „Пролет“ ЕООД, тъй като осигурява заетост на хора с над 75 % инвалидност.

С кратки дебати по въпроса бе упълномощен кметът Ангел Геров да представлява общината на предстоящото общо събрание на МБАЛ, което ще се проведе през месец май. Във връзка с очакването на него да бъде променена формата на управление на болницата, общинският съветник Лало Кирилов поясни, че стационарът в Пирдоп  е единственият в страната, който има двустепенна форма на управление.

Prev Post ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Изкупува земеделски земи в местността „Маята”
В ОБЩИНА ЧАВДАР  Работилница за великденски яйца
Next Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Работилница за великденски яйца
Related Posts

Leave a Comment: