ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК ОТ ПИРДОП СТАНИСЛАВ ГОТЕВ Участва в Немско-Български исторически ден в Хамбург

  • 0
  • 119 преглеждания

На 20 ноември в гр. Хамбург, Федерална република Германия, се състоял Шестият Немско-Български исторически ден. Организатор на събитието е Немско-Българското сдружение  „Памет“, с председател  д-р Кристоф Лорке.  По специална покана в него са взели участие общинският съветник от Пирдоп Станислав Готев, почетния консул  на нашата страна в града  проф. Герд-Винанд Имайер и Кръстин Апостолов – свещеник в Българската православна църква в Хамбург.

След завръщането си г-н Готев разказа, че на форума са били представени доклади за Студената война и случки от България  и Германия, за българските мигранти в Хамбург и трудова миграция  на наши сънародници в града. В панела за икономическа политика и миграция  Ивайло Георгиев – ръководител „Връзки с институциите“ в „Аурубис България“, е представил темата „60 години медна индустрия в България“, а Улф Георгиев е запознал присъстващите с екологичния отпечатък в Средна гора двадесет и пет години след приватизацията на медодобивната индустрия у нас.

Г-н Готев е повел срещи с българската общност в Хамбург и разговори с проф. Инмайер за бъдещото сътрудничество между двете общности. Със сдружение „Памет“ е обсъдил евентуално партньорство  за изучаване на немски език в Пирдоп, финансирано от сдружението и различни компании.

Разговарял е с домакините и за помощ на българите от Средногорието, които са мигранти в Хамбург, както и за реализирането на политики свързани с тяхното пребиваване там.

Като обща допирна точка между нашия регион и Хамбург  той е откроил медната индустрия, като е предложил сътрудничество с „Аурубис България“ АД за оползотворяване на излишната пара от предприятието в Пирдоп, а генерираната енергия да се  използва за отопление на общинските учреждения. Дискутиран е и въпросът с добавената стойност на медта и привличането на повече инвеститори за реализирането на тази идея.

С председателя на сдружение „Памет“ Станислав Готев е обсъдил провеждането на Осмия  Българо-Немски исторически ден, който ще се проведе през 2023 г., а негов домакин да бъде град Пирдоп. Г-н Готев заяви, че провел ползотворни срещи, които ще са в полза на общината и ще бъдат основа за реализиране на бъдещи политики между България и Германия, а в частност между  Пирдоп и Хамбург.

ЛОВЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ   Призова да се тачи и почита покровителката на село Църквище Света Екатерина
Prev Post ЛОВЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ Призова да се тачи и почита покровителката на село Църквище Света Екатерина
КМЕТЪТ НА КОПРИВЩИЦА БОЙКА ДЮЛГЯРОВА  На среща с министъра на регионалното развитие и благоустройство
Next Post КМЕТЪТ НА КОПРИВЩИЦА БОЙКА ДЮЛГЯРОВА На среща с министъра на регионалното развитие и благоустройство
Related Posts

Leave a Comment: