ПЕНЧО СТОЯНОВ ГЕРОВ Петият Почетен гражданин на Община Чавдар

  • 0
  • 117 преглеждания

Мотивирано предложение за присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Чавдар“ е било утвърдено по шестата точка от сесията на ОбС, състояла се на 30 април. Кметът Григор Даулов е заявил пред местните законодатели, че дългогодишният ръководител на общината Пенчо Стоянов Геров заслужава това звание за положения от него труд по обновяването на селото през последните шестнадесет години. Към мнението на г-н Даулов са се присъединили всички единадесет общински съветници.

След проведена процедура на гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл.  27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 2 от Наредбата за символите и почетните знаци за морално стимулиране и признание на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Чавдар, чл. 6, ал. 1, т. 19 от Правилник за организацията и дейността на ОбС и по случай отбелязването на празника на общината – 25.04.2020 г., с 11 гласа „За”, общинският съвет е приел решение за удостояване на Пенчо Стоянов Геров, кмет на общината за периода 2003 – 2019 г., със званието „Почетен гражданин на Община Чавдар”. В мотивите на решението е записано, че той има изключителен принос като кмет и със своята обществена ангажираност, за цялостното развитие и подем на Община Чавдар, и утвърждаването й като модел за устойчиво развитие в региона и страната.

Г-н Геров е петият жител на Община Чавдар, отличен с това високо звание. Първият е също управлявалият няколко мандата, вече покоен кмет Панчо Радунчев, дарителят инж. Никола Мутафчиев, дългогодишният директор на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” Нено Караджов и Елена Герова – църковен деятел в продължение на много години в храм „Св. Архангел Михаил” в село Чавдар.

Знакът за удостояване със званието „Почетен жител на Община Чавдар“ ще бъде връчен на г-н Геров на специална тържествена сесия на ОбС, в подходящо време, след като бъде отменено извънредното положение в страната.

НА ГЕРГЬОВДЕН  Празнични литургии с малко миряни в църквите
Prev Post НА ГЕРГЬОВДЕН Празнични литургии с малко миряни в църквите
ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
Next Post ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
Related Posts

Leave a Comment: