ПГТХТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • 0
  • 54 преглеждания

УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП

Организираха кетъринг на национален образователен форум

ПГТХТ „Никола Димов” гр. Пирдоп взе участие в национална конференция на тема „Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор”, съобщиха от учебното заведение.

Тя се е провела на 8 януари 2016 г. в Гранд-хотел „София” и е организирана от Синдиката на българските учители, съвместно с фондация „Конрад Аденауер” и Асоциацията на земеделските училища в България. Конференцията разглежда изключително актуални и изискващи неотложно решаване проблеми на професионалното образование. Форумът се води при високо институционално представителство. В работата й са се включили министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и зам.-министърът на МОН Ваня Кастрева, зам.-министърът на земеделието и храните Георги Костов, президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров, Венета Момчева от фондация „Конрад Аденауер”, представители на МОН и МЗХ, НАПОО, Селскостопанската академия, БАН, на ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, Националното сдружение на общините, неправителствени организации и на други заинтересовани институции, началници на Регионални инспекторати по образование, директори на професионални училища и учители. От страна на ПГТХТ „Никола Димов” са присъствали директорът Павлинка Ценова и преподавателят по професионална подготовка Горяна Иванова. Модератор на срещата е била д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

По време на националната конференция, протекла в делови, експертен дух и в емоционално градивна атмосфера, са разисквани въпроси, свързани с мястото и ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за развитието на земеделието в България, както и във връзка с преминаването им, според Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, към общините. Обсъдени са възможностите за сътрудничество, стратегически партньорства и обмен на добри практики в тази посока, научни подходи и политики за бъдещото развитие на професионалните гимназии по селско стопанство, участието на учители и директори от селскостопанските гимназии в работните групи по изработване на нормативни и поднормативни документи, вкл. за държавни образователни стандарти, и др.

В края на форума са били обобщени и приети становища и препоръки. Те ще бъдат представени на институциите, от които зависи решаването на поставените проблеми. Кетърингът на националната конференция е бил предоставен от възпитаници на ПГТХТ „Никола Димов”.

Prev Post В ПИРДОП
В ПГТХТ
Next Post В ПГТХТ
Related Posts

Leave a Comment: