ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РУМЕН РАДЕВ Участва в националното честване Деня на миньора

  • 0
  • 65 преглеждания

Проф. дтн инж. Цоло Вутов и Група ГЕОТЕХМИН са отличени с пет награди

Тази индустрия е фундамент на нашата икономика, каза в приветствието си към бранша държавният глава

На националното честване на Деня на миньора – 18 август, бяха връчени награди по случай 30-годишнината на БМГК – на институции, организации и лични награди, както и годишните награди за постижения в бранша.

На празничното събитие, заедно с над 250 представители от минерално-суровинната индустрия, присъства президентът на Република България Румен Радев, ръководствата на синдикатите КНСБ и „Подкрепа“, заместник-министри, представители на институции, компании, учени и студенти. „За мен е чест да бъда сред вас, представители на тази мъжка, трудна и рискована професия. Професия, превърнала се в еталон на сила, на характер и особено на сплотеност. Професията, която се утвърди, като жизненоважен фактор за развитието на българската икономика.  Цялата дейност може да се измери с 3 млрд. лева. Това е индустрия, която осигурява десетки хиляди места. Въвежда нови технологии, нови инвестиции, но най-важното – тази индустрия се явява фундаментът на нашата икономика. Тя е стратегически отрасъл, ние никога не трябва да забравяме това, защото често говорим за плодородната българска земя, но и често пропускаме, че вътре, в недрата на тази земя се крият огромни богатства. Богатства, които трябва да бъдат проучени, изследвани, разработени и усвоени, а именно това е Вашата високоотговорна мисия в интерес на българското общество“ – каза в словото си президентът Радев. Той благодари за обществено-значимия труд на всички миньори и връчи на председателя на БМГК проф. Вълканов Почетния знак на Президента за наложени нови стандарти, форми и начини на работа, които допринасят за повишена производителност и повишена конкурентоспособност, корпоративна социална отговорност и подобряване условията на труд.

Председателят на БМГК, проф. Вълканов изнесе доклад и презентация за състоянието на минерално-суровинната индустрия през 2020 г. „Повече от 3/4 от всички предмети в ежедневието ни са произведени от добитите суровини… Добивната индустрия е гаранция за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика, дава шанс за младите хора да работят тук, както и за надграждане на постигнатото с иновации и нови технологии. Добивната индустрия в България осигурява до 5 % от брутния вътрешен продукт и е двигател за развитието на редица региони, обезпечава със суровини ключови сектори – като металургия, строителство, машиностроене, химическа промишленост и др.“ - каза проф. Вълканов. Проф. Вълканов се спря на постиженията в дуалното обучение и приноса на индустрията за образованието и перспективите на младите хора. Средната годишна заплата през 2020 г. в бранша е 21 927 лв., като средната за страната е 16 100 лв. Сравнена със средната за 2010 г., само преди десет години, за бранша тя е била 12 325 лв., а за страната  – 7 777 лв.

Дружеството „Геотехмин“, също с 30-годишна история, е удостоено с награда за принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за справянето с Covid-19 и за втора поредна година взе националната награда за социално-отговорна кампания в минерално-суровинната индустрия за програмата си „Българските добродетели“ в помощ на общините. Програмата е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата „Елаците-Мед“, „Геотехмин“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“. Основателите подкрепят благородни каузи и значими проекти в областта на здравеопазването, образованието, културата, развитието на градската среда и качеството на живот на местното население в районите на дейност на Група ГЕОТЕХМИН.

Медодобивното дружество „Елаците-Мед“ АД получи наградата за най-високи производствени резултати през годината. Сред наградените е и проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД, който е удостоен с персонална награда за принос към Българската минно-геоложка камара по случай юбилея, съобщиха от институцията.

Сред получилите награди са Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, „Асарел-Медет“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Минстрой Холдинг“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Горубсо-Мадан“ АД. Специални награди получиха и учени и специалисти, допринесли за развитието на НТС по МДГМ, както и отлични студенти.

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“  Стартира третото обучение по програма BASE в Община Панагюрище
Prev Post ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“ Стартира третото обучение по програма BASE в Община Панагюрище
В ЧАВДАР  Концерт на Тони Димитрова за 30-годишния юбилей на общината
Next Post В ЧАВДАР Концерт на Тони Димитрова за 30-годишния юбилей на общината
Related Posts

Leave a Comment: