ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ Отличи с грамота Техническия университет в София за първо място в шест професионални направления сред българските ВУЗ

  • 0
  • 55 преглеждания

На 25 февруари чрез видео-конферентна връзка се проведе онлайн дискусия за висшето образование, организирана от вестник „24 часа“. В края на дебата по традиция бяха раздадени наградите на най-добрите висши учебни заведения в страната за 2020г., наричани още „Академични оскари“. Бяха отличени 21 университета в различни професионални направления, получили най-висока оценка в рейтинговата система на висшите училища в България. Вестник „24 часа“ започва оценяване на университетите още през 2004 г. – първият в историята рейтинг на българските универститети, оценявани по различни критерии. От 2010 г. оценяването е национална политика.

По време на дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, проф. дтн инж. Николай Вълканов, зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, издателят на вестник „24 часа“ Венелина Гочева, редакторът Виктор Иванов и Георги Стойчев, ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите учебни заведения. В дебатите се включиха още представители на едни от най-успешните фирми в Българи и ректорите на най-добрите университети у нас. Те разговаряха за това как приемът във висшите училища да бъде обвързан с нуждите на бизнеса и подготвянето на кадри, и какво заплащане да получават работещите в университетите, спрямо качеството на образованието, което предлагат.

Рейтинговата оценка дава възможност на бъдещите кандидат-студенти да преценят в кои университети биха искали да кандидатстват и да продължат своето образование. Дава и стимул на ВУЗ-овете, които не са успели да се класират, да подобрят системата си и качеството на образование, за да попаднат в класацията през следващата година. Наградите на висшите учебни заведения бяха връчени символично онлайн, като всеки ректор имаше възможността да получи своята награда от представител на бизнеса.

Проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ в България, връчи наградата на зам.-ректора на Техническия университет – София. Университетът беше отличен с първо място в шест професионални направления – Електрорехника, електроника и автоматика, Енергетика, Комуникационна и компютърна техника, Машинно инженерство и Общо инженерство.

Проф. Гърков отправи специални поздравления към Веселина Гочева за страхотната инициатива, която организира вече няколко години. Поздрави министъра на образованието и науката за положените усилия в образованието през тази по-различна година, когато обществото ни се изправи пред непознатото, което дори не сме си представяли.

„Специално поздравявам Техническия университет за постигнатите резултати през тази предизвикателна година, както и цялата техническа общност.“, каза още проф. д-р ижн. Илия Гърков.

Зам.-ректорът пък сподели, че рейтинговата система е мощен стимул за подобряване на финансирането и качеството на образованието. Благодари на вестник „24 часа“ за поддържането и усъвършенстването на системата.

КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕФЕРИ  Започна във Футболен клуб „Средногорец 2016“
Prev Post КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕФЕРИ Започна във Футболен клуб „Средногорец 2016“
УЧРЕДИХА НОВ КЛУБ  В библиотеката при читалището в Пирдоп
Next Post УЧРЕДИХА НОВ КЛУБ В библиотеката при читалището в Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: