ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ Дари стипендии за студенти на патронния празник на Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски“

  • 0
  • 98 преглеждания

На тържественото честване на Патронния празник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (17 октомври) проф. дтн инж. Цоло Вутов връчи на ректора на висшето училище проф. д-р инж. Любен Тотев, сертификат за дарение от Група ГЕОТЕХМИН на 17 едногодишни стипендии за студенти от университета. Стипендиите се даряват от дружествата „Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД.  В изказването си пред академичната общност, Съвета на ректорите, представители на институции, на бизнеса и студенти, проф. Вутов подчерта, че висококачественото образование и обучение в университета е в основата на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия, на минната наука и практика.

„В българската минерално-суровинна индустрия работят много възпитаници на Минно-геоложкия университет и благодарение на тях браншът се развива, допринася за националната икономика и благоденствието на цели региони. За нас, управляващите минни предприятия, е жизненоважно да осигурим перспектива за дългосрочното им развитие, за тяхната ефективност и опазването на околната среда. Но за да постигнем тези цели, ние инвестираме не само в иновативни технологии и в „умни“ машини, но и в хората, в  нашите служители и в бъдещите специалисти. Ето защо четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – „Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД, даряват на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ стипендии за студенти в рамките на нашата Програма за благотворителност „Българските добродетели“, каза проф. Вутов. „Вярваме, че по този начин ще дадем нашия принос, за да подпомогнем Вашата мотивация за обучение, развитие и бъдещата Ви професионална реализация“, обърна се той и към студентите.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“, приветства в поздравителен адрес проф. д-р Любен Тотев и академичната общност на МГУ „Св. Иван Рилски“ по случай патронния празник, както и започналата 62-ра Международна научна конференция ’2019 – „Добив и преработка на минерални суровини“.

Сред присъствалите на патронния празник на МГУ от Група ГЕОТЕХМИН бяха също д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на „Геотехмин“ ООД и изпълнителен директор на „Геострой“ АД, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД, директори на дирекции.

В СРЕДНОГОРИЕТО   Първи предизборен дебат „Дискусия за Община Пирдоп“
Prev Post В СРЕДНОГОРИЕТО Първи предизборен дебат „Дискусия за Община Пирдоп“
РОД НА СТОИ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ  Проведе втора среща в град Златица
Next Post РОД НА СТОИ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ Проведе втора среща в град Златица
Related Posts

Leave a Comment: