В СРЕДНОГОРИЕТО Първи предизборен дебат „Дискусия за Община Пирдоп“

  • 0
  • 118 преглеждания

На 18 октомври, по инициатива на „Средногорие медия“, в. „Камбана“ и в. „Регион“, се организира първият предизборен дебат „Дискусия за Община Пирдоп“, между кандидатите за кмет. От поканените за участие петима претенденти за „горещия стол“ на ръководител на местната власт, участие взеха издигнатите от Местна коалиция „БСП за България“ – ВМРО (БНД)“ – Ангел Геров, кмет в периода 2015 – 2019 г. и кандидат за втори управленски мандат, Станислав Готев – от Единна народна партия и Антоанета Мечкарова от ГЕРБ, начело на местната власт през 2007 – 2011 г. и също кандидат за нов мандат.

Отказаха да се включат във формата Васил Кафеджиев от партия „Земеделски народен съюз“ и Цвятко Михайлов от СДС. Г-н Кафеджиев заявява в своя отговор до организаторите, че от практиката на националните медии „хората се убедиха, че подобни дебати не са нужни и не водят до нищо градивно“. А г-н Михайлов партия СДС смятат, че дискусията няма да доведе до по-голяма информираност на гражданите, защото регламентът ще позволи само представяне на платформите на всеки един от претендентите за длъжността „Кмет“ и няма да има дебат по-същество.

Дебатът между тримата се проведе в студиото на местната телевизия „Средногорие медия“ и негов водещ бе Иванка Господинова. Записът на дебата, който продължи почти един час, бе излъчен в събота – 20 октомври. На кандидатите за кмет на Община Пирдоп предварително бяха дадени общи условия за провеждане на формата и всеки от тях подписа декларация за съгласие с тях, и че няма да използва език на омраза или дискриминация. Двама от кандидатите за кмет – Ангел Геров и Антоанета Мечкарова, не изпълниха частта от регламента да не се отправят лични квалификации, нападки и клевети към някои от своите опоненти. Дебатът бе излъчван в реално време във Фейсбук. Участниците отговаряха на въпросите на водещия по четири панела, като редът на всеки от тях бе по определения от Общинската избирателна комисия.

Първият панел бе на тема „Защо се кандидатирам за кмет на Община Пирдоп“, с време за отговор на всеки от участващите от по 60 секунди. Ангел Геров заяви, че е напълно естествено да иска да продължи успешното си управление и през следващите четири години. И подчерта, че е положил огромни усилия за спасяването на общината от финансов фалит, при 9-те млн. лв. задължения, които е наследил. Идва времето да се видят постигнатите резултати от реорганизациите и структурните промени, които е направил, каза той. Г-н Геров заяви желанието си позитивните промени в Пирдоп необратими.

Станислав Готев, сподели, че се кандидатира за кмет, защото обича Пирдоп, семейството му живее в общината, децата му растат в града. Той подчерта, че през последните години участва активно в обществения живот и има натрупан повече опит от някои свои съграждани, които са участвали в управлението. Обърна внимание, че е направил много хубави свои инициативи и е работил за различни обществени каузи, запознат е със задълженията и функциите на ОбС и ОбА и с проблемите на хората. И има желание да работи за тяхното решаване.

Антоанета Мечкарова каза, че в програмите на всички кандидати за длъжността „Кмет“ са включени нещата, които трябва да се случат в общината през следващите четири години. И заяви, че има идея как могат да се осигурят финансовите средства програмите да бъдат изпълнени. Г-жа Мечкарова подчерта, че през своя управленски мандат 2007 – 2011 г. е доказала, че може да осигурява средства за общината. Тя обърна внимание, че 63 млн. лв. са били вложени в изпълнението на проекти в гр. Пирдоп и с. Душанци и каза, че който от останалите претенденти за кметския стол може да се похвали с подобен успех, ще му стисне ръката.

Вторият панел бе с няколко теми, като по всяка участващите в „Дискусия за Община Пирдоп“ имаше възможност за 60 секунди да изложи своите идеи и намерения.

Пръв за финансите, бюджета и данъците говори Ангел Геров, който обясни, че ще продължи политиката си за финансова стабилност на общината чрез оптимизация на разходите. Ще работи за окончателно изплащане на задълженията от 9 млн. лв. Ще провежда прозрачен избор на изпълнители при обществените поръчки и предвижда увеличаване на собствените приходи на местната власт, но не за сметка на увеличаване на данъчната тежест на гражданите и фирмите, като подчерта, че е увеличил с 200 000 лв. приходите на общината чрез таксите за водовземане, каквито не са постъпвали от 2010 г., а загубите в резултат на това са за над 1 200 000 лв.

Станислав Готев заяви, че ще търси всякакви възможности за привличане на допълнителни средства в общинския бюджет. „Ще чукам на всички врати, ако трябва и по няколко пъти, за да осигурят допълнителни, свежи пари за общината“, каза той, като според него, най-важното в тази тема е „отговорното харчене и прозрачност при разходването на средствата“. За данъците той заяви, че никой кмет не трябва да забравя, че управлява чужди пари. И подчерта, че създаденото трябва да се пази.

Антоанета Мечкарова гарантира, че няма да вдига данъците и че ще намали с 10 % данъка върху моторните превозни средства. Според нея водата на язовирите „Душанци“ и „Жеков вир“ трябва да се заплащат от фирмите, което на година означава постъпления от 4 – 5 млн. лв. и попита „защо постоянно се хленчи, че няма пари“. Тя заяви, че ще привлече тези средства в бюджета на общината и ще ги използва за асфалтиране, тротоари, рехабилитация на стадиона и детски площадки. И заяви, че няма бизнес в завода и не работи там, и ще постигне обещаното с „много, много работа“.

Втората тема в този панел бе за проблемите на инфраструктурата и европейските програми. Ангел Геров посочи, че през неговия мандат са били изработени над 20 проектни предложения за европейско и национално финансиране, като само три не са получили одобрение. Със собствени средства е започнало поетапната подмяна на уличното осветление, а за мащабните проекти са изразходвани европейски пари. Общината е получила финансиране от над 4 млн. лв. За следващите четири години предвижда рехабилитация на улици, тротоари и енергийна ефективност, газификация, видеонаблюдение, довеждащи водопроводи за Пирдоп и с. Душанци.

Станислав Готев изрази своята представа за добра инфраструктура - видима маркировка по улиците, осветление, газифициране, видеонаблюдение. Той подчерта, че никой досега не е обърнал внимание, че под околовръстния път на Пирдоп живеят хора и при първия дъжд приземните им етажи се пълнят с вода. Затова ще инициира разработването на проект за решаването на този техен проблем, както и за газифицирането на обществените сгради в общината.

Антоанета Мечкарова заяви, че това е любимата й тема. Тя отново подчерта, че чрез инфраструктурни проекти в предишния си мандат е осигурила 63 млн. лв. за водопровод, канализация, ПСОВ, реконструкция на градската градина, почистване на поречията на реките и др. И подчерта, че ако получи доверието на избирателите, тя и екипът й ще насочат усилия за асфалтиране на всички улици в общината, ремонтиране и изграждане на нови тротоари, включително и по околовръстния път, за обновяване на центъра на Пирдоп, и за изграждане на пречиствателни станции за питейни води на града и с. Душанци и др. И каза, че за четири години ще направи много повече.

По следващата тема – „Спорт и туризъм“, кандидатът за кмет на „БСП за България“ – ВМРО“ Ангел Геров каза, че през мандата са изградени две многофункционални игрища в Пирдоп и с. Душанци, реновирана е една зона за отдих и три детски площадки. Осигурен е транспорт на състезателите от спортните клубове за участие в турнири в страната. Организирана е местна лига по мини футбол, каквато никога не е имало в Пирдоп. Завършен е първият етап от реновацията спортния комплекс, с подмяна на дограмата, нова климатична инсталация и обновени съблекални и санитарни помещения. Ангел Геров заяви, че съоръжението е върнато към живот, като подчерта, че в мандата на г-жа Мечкарова е било заложено за продажба.

Станислав Готев заяви, че единственото, което е направено в общината през последните години благодарение на „Аурубис България“, е частичният ремонт на спортната зала и двете игрища с изкуствено покритие,. Той благодари на компанията, като изрази мнение, че би искал да бъде кметът, на който хората ще благодарят за обновяването и създаването на условия за масов спорт и туризъм. Под егидата на общината ще се провеждат редовни спортни прояви съвместно със спортните клубове, за да се привличат децата и младите хора. Г-н Готев се ангажира да проведе срещи в Министерството на земеделието за връщането на земи към територията на общината и използването им за развитие на спорта и туризма.

Кандидатът за кмет на Община Пирдоп на ПП ГЕРБ Антоанета Мечкарова гарантира, че ще се извърши цялостен ремонт на спортния комплекс с направа на нови трибуни, включително и закрита част, подновяване на тревната настилка, нова поливна система, ремонт на лекоатлетическата писта и разширяване на залата, за да може при изпълнението на този проект да се каже „Това е Арена „Пирдоп“. За ползването на игрищата за футбол и тенис на корт няма да се заплаща такса, заяви тя, ще се възстановят традициите във волейбола, и финансовата помощ към спортните клубове ще се увеличи. За туризма посочи, че ще се извърши проверка как и от кого са похарчени парите за екопътеките към хижа „Паскал“ и към „Борова гора“.

По следващата тема – „Образование и култура“ Ангел Геров, в границите на една минута заяви, че съществено за обучението и възпитанието на децата и учениците е подготовката на техните преподаватели, за което е осигурил ежегодни средства за преквалификацията им. Закупени са три нови автобуса и не е отклонявал средства от делегираните бюджети на образователните институции, което е правено в мандата 2007 – 2011 г., като посочи, че при започването на своя, е наследил неплатени осигуровки на учебните заведения в размер на 52 000 лв.

За Станислав Готев патриотизмът е част от образованието и затова е направил паметника на Христо Ботев. По него идея е създадена традицията да се провеждат тържествени шествия за честване на национални празници. Той смята, че те трябва да бъдат по-мащабни и гарант за това трябва да е общината. По този начин се възпитана родолюбие и патриотизъм у подрастващите, каза Станислав Готев. Кандидатът на Единна народна партия за кмет на Община Пирдоп смята да надгради и обогати „Влайковите дни“ и местната власт да съдейства за разнообразяване на културният афиш чрез регулярно финансиране представленията на гостуващи театри и състави.

Антоанета Мечкарова посочи, че предстои подобряване на енергийната ефективност на сградата на началното училище, необходимо е благоустрояване на дворните пространства на двете общински училища и подобряване на материално-техническата им база. Наложителна е оптимизация на транспортната схема на учениците, ремонтиране на санитарните помещения в детските градини и изграждане на съвременни площадки за забавления. В областта на културата е за надграждане на традициите и предприемане на спешни мерки за консервация на „Еленската базилика“.

В областта на здравеопазването в определеното му време Ангел Геров каза, че най-същественото през неговия мандат е съхраняването на МБАЛ. Подписан е меморандум между здравното заведение, общините и големите предприятия за дофинансирането на болницата. За последните четири години общината е помогнала на МБАЛ с 500 000 лв., но смята, че материалната база на стационара и медицинския център е в окаяно състояние и в следващия си мандат, ако бъде избран, ще работи за пълна реновация на сградата и за възстановяване на хирургично отделение и хемодиализата.

Станислав Готев заяви, здравето няма партиен цвят, и неговото състояние в общината е мерило за отговорността на хората, които я управляват. Той обясни, че ще продължи политиката да се оказва активна подкрепа на болницата чрез комуникация с държавните институции и с местните медицински кадри, като активно ще работи за осигуряване на по-добри условия за техния труд и за възстановяване на двете несправедливо затворени отделения – хирургично и хемодиализа, както и за кадровото обезпечаване на МБАЛ.

Кандидатът за кмет Антоанета Мечкарова подчерта, че няма да закрива болницата, като посочи, че по закон ръководителят на местната власт не може да направи това. И гарантира, че ще работи да я има болницата, като обърна внимание, че всичко друго е предизборни манипулации. Ако поеме управлението на общината, ще бъде извършен ремонт на медицинския център, който ще бъде осигурен и с модерна апаратура за изследвания и диагностика. В политиката и по здравеопазване ще се заложи на връщане на местните медицински специалисти, а при необходимост ще се търси помощ и от външни. Приоритет ще бъде и осигуряването на повече линейки за ФСМП, продължаване на работата на здравен специалист в с. Душанци и др.

По пропуснатата в хода на дебата в този панел тема за социалната политика на кандидатите, Ангел Геров подчерта, че най-важната стъпка на всеки един кмет е борбата с демографската криза. Основната грижа е за най-малките жители на общината, подчерта той и заяви, че ОбА, въпреки ограничените ресурси, е подобрила енергийната ефективност на трите сгради на детските градини в гр. Пирдоп, обновени са помещенията и са създадени прекрасни условия за децата. Повишени са капацитетът и качеството на домашния социален патронаж. За своя евентуален следващ мандат поема ангажимент да разшири социалните дейности, които са били занемарени при предишните ръководства на общината.

Кандидатът на ЕНП Станислав Готев заяви, че е особено чувствителен на тази тема, и винаги е стоял близо до хората от третата възраст и техните организации, църквата, училищата, детските градини. Той подчерта, че независимо дали ще бъде избран за кмет, ще продължи да бъде близо до тях и заедно с професионалисти от екипа си, ще работи активно в подкрепа на различните социални групи, защото смята, че така се измерва успехът на едно общество.

Антоанета Мечкарова има намерения за изграждане на два нови центъра от семеен тип, които да приютят хората от Дома за слепи, създаване на дневен център за възрастни с психолог, медицински специалист и социален работник. На мястото на сегашния дом ще се създаде комплекс за социални услуги за деца, който ще се обедини с Центъра за обществена подкрепа. В задачите й са още разширяване на домашния патронаж, обединяването на приготвянето на храна за общинските звена в една кухня – майка и в двора на сградата на бившата детска градина изпълнение на проект за детски и младежки дом за спорт и клубове по интереси, както и подкрепа на общинското предприятие за хора с увреждания „Пролет“.

Третият панел от дебата „Дискусия за Община Пирдоп“ бе посветен на въпроси от всеки от кандидат-кметовете към своите опоненти, който трябваше да отговори в рамките на две минути на тях. Питанията зададе водещата на дискусията Иванка Господинова. Ангел Геров отказа да задава въпроси и се аргументира, че не вижда смисъл в това, тъй като организаторите на няколко пъти са променили регламента, като настоя думите му да бъдат излъчени по телевизията. Той обвини Антоанета Мечкарова в лъжа и заяви, че ще се защити от думите й в съда.

Станислав Готев попита останалите двама претенденти за длъжността „Кмет“ на Община Пирдоп – „Какво Ви харесва в управлението на опонента“. Ангел Геров и Антоанета Мечкарова заложиха на иронията. Г-н Геров заяви, че му „харесва“ как 6 млн. лв. през 2008 г. са постъпили в бюджета на Община Златица, увеличаването на данъка за МПС, както и на едната трета ненаправен водопровод в града и за изразходваните 400 000 лв. за неправилно проведените процедури за независим строителен надзор.

По същия начин отговори и г-жа Мечкарова – тя също „хареса“ начина, по който досегашният кмет на общината се оправдава и е търсил вината в своите предшественици. Подчерта, че се чувства „виновна“ за това, че по време на нейния мандат е било чисто и подредено, и за осигурените 63 млн. лв., похарчени по „безотговорен и престъпен начин в следващото управление“. Тя гарантира, че отказва да става заложница на шепа бизнесмени и ще работи за интересите на общината. Отговорите не удовлетвориха задаващия питанията Станислав Готев.

Антоанета Мечкарова бе отправила въпроса „Считате ли се за добър управленец на база на управленския опит, който имате?“ Кандидатът на „БСП за България“ – ВМРО“ Ангел Геров заяви, че питането е интересно, но отговорът на него дават хората и това ще стане ясно на 27 октомври, когато бъде избран за кмет на Пирдоп. На което г-жа Мечкарова заяви, че той е трябвало да управлява бюджета на общината като събира дължимите от предприятията пари за водата, без да е пристрастен, че семейните му фирми работят там. Отговорът на Станислав Готев бе „Категорично да!“, защото е свикнал да работи ефективно и да отделя лични средства за пенсионери, църква, деца, паметници и други инициативи. „Със сигурност имам повече опит от хора, свикнали да работят само с общинския бюджет.“ – каза той.

В четвъртия панел всяка от медиите, организатори на дебата, отправи свой въпрос към участващите в него – „Ако бъдете избран за кмет на Община Пирдоп, ще намалите ли данъците за гражданите?“, „Смятате ли, че при съществуващата икономическа ситуация ще можете да изпълните своята програма и обещания, които давате?“ и „Как виждате прякото участие на гражданите в управлението на общината?“.

Ангел Геров изрази мнение, че ще бъде избран за кмет, като подчерта, че таксата за битовите отпадъци няма как да бъде намалена, защото се очаква да има изменения в закона за местните данъци и такси и няма методология още за новите ставки на физическите лица. Философията на предложения законопроект, каза той, залага на утежняване данъчната тежест за гражданите. На второто питане той заяви, че всичко в програмата му е пресметнато като приходи и разходи и откъде ще дойдат парите за нейното изпълнение. И че ще компенсира загубените пари от такса „Смет“, със средствата за водоползване, при строго прозрачни разходи. А на третия въпрос той посочи, че винаги е подкрепял прякото участие на жителите на общината в нейното управление, провел множество срещи с хората по квартали, за да научи техните проблеми и да се намери на тях правилното им решение. Той изрази съжаление, че малко от пирдопчани проявяват интерес към заседанията на ОбС и затова ще инициира създаването на обществен съвет от специалисти.

Станислав Готев посочи, че очакванията с формирането на общинското БКС са били за намаляване на данъците, което не се е случило. И заяви, че има идеи за развитието на звеното, което да носи приходи на общината. Още на първото заседание на новоизбрания общински съвет ще предложи да се разгледа възможността за намаляване на таксата, тъй като смята, че това може да стане. По следващото питане обясни, че ще води превантивна борба с корупцията, за създаване публичен регистър на всички договори на общината и всяко разплащане към физически или юридически лица ще бъде публично известно. Некоректни фирми няма да бъдат допускани до публичните средства на общината, заяви той. Според него хората вече не вярват на институциите и изрази надеждата си с работа да се възстанови вярата и доверието на гражданите в местната власт и управление.

Антоанета Мечкарова обясни, че са четири компонентите на таксата и подчерта, че трябва да има баланс в дейността и приемлива цена за гражданите на общината. По втория въпрос тя заяви, че в първия панел вече е отговорила на него, но допълни, че законът е този, който определя как да бъдат плащани и на кого таксите за битови отпадъци. И заяви, че досегашното управление на общината трябва да връща пари за надвзети такси на хората. В програмата, която е разработена от нейния екип, е предвидено прякото участие на населението в местното самоуправление и ще работи да има общинска администрация, която да решава проблемите на пирдопчани.

Във финалните си думи всеки от кандидат-кметовете призова жителите на общината на 27 октомври да гласуват в негова подкрепа и екипа му от кандидати за съветници.

НА ДИМИТРОВДЕН В МИРКОВО  Кръстиха и посветиха деца в православието
Prev Post НА ДИМИТРОВДЕН В МИРКОВО Кръстиха и посветиха деца в православието
ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ   Дари стипендии за студенти на патронния празник на Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски“
Next Post ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ Дари стипендии за студенти на патронния празник на Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски“
Related Posts

Leave a Comment: