ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ И „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ С престижни награди за Деня на миньора

  • 0
  • 98 преглеждания

Дружеството спечели годишната награда на БМГК за иновации за внедряването на съвременна технология за повишаване на стабилността на хвостохранилище „Бенковски - 2“

На 18 август – в Денят на миньора, проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и почетен председател на НСТ по минно дело, геология и металургия,  бе удостоен с наградата на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за принос в развитието на минерално-суровинната индустрия. „Елаците-Мед“ АД получи две награди – за принос към индустрията и за внедряване на иновативна технология на хвостохранилище „Бенковски - 2“ през 2018 г. Наградите бяха връчени от председателя на УС на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова по време на тържественото събрание на Националното честване на Деня на миньора, което се състоя неделя в София.

„Това е начин да отдаде заслужено признание на дружествата и хората, които са показали най-доброто в бранша за последната година“, каза проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК, при обявяването на традиционните награди на организацията по случай Деня на миньора.

Проф. Цоло Вутов получава наградата на БМГК за цялостния му принос към бранша. Той участва в изграждането на МОК „Елаците“ в периода 1976 – 1982 г., за което е удостоен с Народен орден на труда – златен. Професионалният му път е неразривно свързан с рудник „Елаците“, където работи първоначално като маркшайдер, след това като главен маркшайдер, главен инженер и през 1981 - 1982 г. като заместник-директор по производствено-техническите въпроси на Рудодобивния комплекс. Работи и над редица ключови проекти за минната индустрия и „Елаците-Мед“ като научен сътрудник в Нипроруда в продължение на 8 години. След 1999 г. проф. Вутов застава начело на екипи от специалисти и е основен двигател за успешното удължаване на жизнения цикъл на рудник „Елаците“ и цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс  Елаците–Мед. Той е председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия от 2000 г., а от тази година и почетен председател на организацията, като през този период укрепва потенциала на Съюза, сътрудничеството между бизнеса, науката и образованието и международните контакти. За цялата си многостранна икономическа дейност, изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения през 2019 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с орден „Стара планина“ първа степен, както и с редица други престижни отличия.

Наградата, която Елаците-Мед получи за постижение в областта на иновациите, е за внедряването на  MudMaster. Това е съвременна технология, проектирана и предназначена за уплътнителни дейности в заблатени и труднодостъпни райони за стандартна тежка механизация и хора. През 2018 г. тя е внедрена на хвостохранилище „Бенковски-2”. При стандартния подход, определена дебелина отложен материал се уплътнява по естествен начин, което отнема повече от година. С помощта на MudMaster необходимото уплътняване в обработваната площ се постига за около месец, пести се оперативно време, разход на горива и значително се повишава якостта на отложения хвост. По този начин се повишава безопасността и стабилността на цялото хидротехническо съоръжение. Иновативната технология е част от мерките, които постоянно се прилагат за ограничаване на влиянието на производствените процеси и опазването на околната среда, съобщават от компанията.

РИЦАРИ НА ДЪГАТА ОТ ПИРДОП   Посветени в мисия за добротворство
Prev Post РИЦАРИ НА ДЪГАТА ОТ ПИРДОП Посветени в мисия за добротворство
„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“   Чества Деня на миньора с „Тоника“, партньори и приятели
Next Post „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Чества Деня на миньора с „Тоника“, партньори и приятели
Related Posts

Leave a Comment: