ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ Удостоен с най-високата държавна награда – орден „Стара планина“

  • 0
  • 96 преглеждания

 

По предложение на правителството президентът Румен Радев награди проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина”, Първа степен, за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения. Указът № 154 от 26 юни 2019 г., е обнародван в „Държавен вестник”.

Проф. Вутов, ръководител на група ГЕОТЕХМИН, обединяваща повече от 20 дружества, получава отличието за икономическата и социална отговорност на компаниите и  участието си в реализирането на някои от най-успешните и знакови проекти в минерално-суровинната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и опазването на околната среда в България. Той има принос за удължаването на жизнения цикъл на рудник Елаците с над 25 години и за цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс Елаците – Мед, за проектирането и строителството на хвостохранилище Бенковски-2, един от най-мащабните проекти в минната промишленост на страната, за изграждането на новия терминал и писта на летище София, на метростанции, депа и големи инфраструктурни проекти като АМ Струма. Като работодател проф. Вутов насочва значителни средства за реинвестиране в производството, разширяването на дейността към перспективни бизнес направления и осигуряването на социално-икономическо и цялостно устойчиво развитие на регионите, в които осъществява бизнес дейност.

Сред мотивите за наградата е и приносът му в научната дейност и обществената му ангажираност. Като дългогодишен председател на НТС по минно дело, геология и металургия и член на ръководствата на ФНТС, БТПП, БМГК, КРИБ, Националния борд по туризъм и редица международни организации той съдейства последователно през годините за подобряване на бизнес средата в България, защитата на частната инициатива и научното новаторство и увеличаването на потенциала на тези организации.

Съществени са заслугите му за корпоративната социална отговорност и дарителството. Проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата от група ГЕОТЕХМИН се придържат към ценностите на корпоративната социална отговорност и са сериозни партньори на БЧК, за което има награда за най-голям корпоративен дарител за 2014 г., на местните общности, представители на културата, науката и образованието.

Проф. Вутов е удостояван многократно с почетни звания и награди, сред които Народен орден на труда – златен, за приноса му в изграждането на МОК Елаците“ в периода 1976 – 1982 г., Специалната награда на Българска агенция за инвестиции за изключителен принос за българската икономика и научната и развойна дейност, Наградата на председателя на КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България, Почетен знак на ХТМУ, най-високата награда на БТПП - бронзова статуетка „Хермес”, Орден „За хуманизъм“ - I степен на МАНЕБ, Златна значка „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС и много други.

Деца на работещи в „Аурубис България“ писаха истории за старите къщи
Prev Post Деца на работещи в „Аурубис България“ писаха истории за старите къщи
Геотехмин обучи експерти от японската ММТЕС
Next Post Геотехмин обучи експерти от японската ММТЕС
Related Posts

Leave a Comment: