РАЗВИТИЕТО НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ Гаранция и за просперитет на общините

  • 0
  • 106 преглеждания

Среща с представители на медии проведе висшият мениджърски екип на компанията

 

През 2019 г. една от най-успешните компании в минния бранш у нас – „Елаците-Мед“, отбелязва 44 години от създаването си и 20 години от присъединяването на компанията към индустриалната група ГЕОТЕХМИН. По повод двата юбилея на 13 август, в Комплекс „Етрополия“ в гр. Етрополе, се проведе среща на ръководството на дружеството с представители на медиите от района на Средногорието, Етрополе, Ботевград и Правец. В работата ѝ взеха участие изпълнителният директор на компанията инж. Драгомир Драганов, зам.-генералният директор „Производство“ инж. Стоил Димитров, директор „Човешки ресурси“ на дружеството Милена Христова, инж. Александър Григоров – директор на Дирекция „Околна среда и води“ и Даниела Теофанова – директор „Връзки с обществеността“ на „Геотехмин“.

 

Между журналистите и ръководния мениджърски екип на „Елаците-Мед“ се проведе ползотворен, откровен и делови разговор, начало на който постави  прожекция на филм за „Елаците-Мед“, проследяващ развитието на компанията. Инж. Драгомир Драганов и мениджърите на дружеството отговориха на въпросите, които интересуваха гостите. Срещата бе ръководена от Тодор Иванов, ръководител на отдел „Комуникации” в компанията. Жителите на региона трябва да бъдат осведомявани обективно и точно какво се прави в „Елаците-Мед“ и един от най-добрите начини за това е чрез средствата за информация, каза инж. Драганов.

До 2019 г. дружеството е осъществило дълготрайни инвестиции в проекти, технологии, оборудване, в това число в опазване на околната среда, над 1 млрд. лв. Заедно с научно-техническия прогрес, дружеството запазва и разширява социалната си отговорност. През 2019 г. то за втора поредна година е на първо място в минната индустрия по заетост и на 40-то място сред 500-те най-големи работодатели в страната, подчерта инж. Драганов.

За дружеството са приоритет и проектите за опазването и възстановяването на околната среда. Един от успешните примери в тази област е  завършената рекултивация на Хвостохранилище „Бенковски-1“ . Ако човек не знае, трудно може да каже, че на това място преди години е имало депо за минни отпадъци. До момента са рекултивирани над 278 декара от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“ и приблизително 305 дка от Източното насипище на рудник „Елаците“.   Прилага се нова технология за уплътняване на хвоста и успехите са забележими.

Ползотворни и продължаващи във времето са отношенията с местната власт – изпълняват се съвместни инфраструктурни проекти, подкрепя се здравеопазването, образованието, културата. Един от приоритетите е партньорството за развитие на дуалното обучение, каза директор „Човешки ресурси“ Милена Христова. Тя посочи, че „Елаците-Мед“ успешно си партнира и с висшите учебни заведения у нас, като до момента от стажувалите в дружеството през годините студенти 38  вече са част от колектива на предприятието. В „Елаците-Мед“ работят специалисти с над 120 професии и затова се полагат много грижи и се провежда постоянна квалификация и преквалификация. Това е вътрешна потребност на специалистите, изискване на ръководството на дружеството и е предопределено от постоянното внедряване на високотехнологично оборудване в Рудодобивния и Обогатителния комплекс, сподели инж. Драгомир Драганов. Условията за работа в предприятието непрекъснато се подобряват, повишава се сигурността и безопасността на работните места. Грижата за здравето на хората е от първостепенно значение. 

На въпрос от в. „Регион“ инж. Драганов отговори, че пътят на „Елаците-Мед“ през изминалите вече 44 години е динамичен и възходящ, благодарение на хората, които са били и в момента са част от предприятието. „Елаците-Мед“ е успешен пример за цялостно управление на минния комплекс от български мениджърски екип.

Споделени бяха мнения, свързани с програмата за корпоративна социална отговорност и доброволните ангажименти на компанията. Предвижда се изграждане на два центъра за възрастни хора, продължаване на помощта към МБАЛ – Пирдоп, подкрепа на организациите на възрастните хора и учебните заведения. Няма случай досега да е отказана помощ на нуждаещи се, каза изпълнителният директор на компанията инж. Драгомир Драганов.

На финала на разговорите бяха изразени уверения и пожелания за максимално дълго развитие на „Елаците-Мед“ и осигуряване поминъка на хората – гаранция и за просперитета на общините, в които предприятието извършва своята производствена дейност.      

 

УРЕДНИКЪТ ДОЙЧО ИВАНОВ  Получи признание за популяризиране на най-нежния поет на България
Prev Post УРЕДНИКЪТ ДОЙЧО ИВАНОВ Получи признание за популяризиране на най-нежния поет на България
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ   Първи рокфестивал завладя парк „Корминеш“
Next Post ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Първи рокфестивал завладя парк „Корминеш“
Related Posts

Leave a Comment: