РОДОЛЮБЦИ ОТ ЗЛАТИЦА Възстановяват клуб „Традиция“

  • 0
  • 188 преглеждания

На 6 октомври в старата възрожденска къща в гр. Златица, днес ресторант „Музея“ беше проведено Учредително събрание за основаването на регионален клон към Национално дружество „Традиция”. Национално друвество „Традиция“ е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи.

На събранието като официални лица присъстваха председателят на дружеството Огнян Маринов и Мариана Георгиева, негов заместник-секретар. За учредяването на регионалния клон бяха поканени и представителите на местния бизнес, но дойде само на „Дънди Прешъс Металс Челопеч”. От местните регионални клонове учредяването на клуба беше уважено от клубовете в Мирково и Копривщица.

Огнян Маринов запозна бъдещите членове на дружеството с основни положения в неговия устав, цели и структура. На събранието беше избрано ръководство на клуба в Златица, като за негов председател след гласуване беше определен Явор Ангелов. За заместник-председател и секретар беше гласувано доверие на Стоян Зяпков. Освен тях беше формирана тричленна ревизионна комисия, която да проверява изрядността на финансовата отчетност.  Новоучреденият клон на „Традиция” ще приеме свои вътрешни правила, календарен план за дейността си, съгласуван с националното дружество, ще има свое знаме и печат.

Членските карти на новоприетите членове ще бъдат връчени официално след като бъдат изработени. Основната дейност на дружеството е свързана с участието в исторически възстановки на отминали реални събития от Възраждането до Втората световна война, поддържане и изграждане на паметници, постоянно  допълване на историческите познания на членовете на клубовете, възпитаване на чувството за национална гордост у българските граждани и други.

След като новоучреденият клон беше основан и всичко беше протоколирано и записано,  Огнян Маринов отговори на поставените му въпроси. Срещата продължи в приятелска атмосфера на взаимно опознаване на новоприетите членове. Кандидатите за участие в дейността на златишкия клон са десет местни жители с интерес и приоритети в опазването и популяризирането на местното минало и традиции.

НА ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИЯ ТУРНИР НА ГЕРБ - ПИРДОП  Дузпи определиха носителя на купата
Prev Post НА ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИЯ ТУРНИР НА ГЕРБ - ПИРДОП Дузпи определиха носителя на купата
ПЛАНИНАРИ И ПОЧИТАТЕЛИ НА ПРИРОДАТА  Покориха връх Вран камък край с. Петрич
Next Post ПЛАНИНАРИ И ПОЧИТАТЕЛИ НА ПРИРОДАТА Покориха връх Вран камък край с. Петрич
Related Posts

Leave a Comment: