СЕДЕМТЕ ОБЩИНИ ОТ РЕГИОНА

  • 0
  • 75 преглеждания

Подписаха договор с МОСВ за изграждане на сепарираща и компостираща инсталации на депото за битови отпадъци

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци в общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, съобщава на своята интернет страница институцията. Проектът включва съоръжения за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране на битови отпадъци, които ще обслужват 21 000 жители.

Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 3000 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е за  5700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини.

До момента в тях няма изградени мощности за предварително третиране и рециклиране на отпадъци. Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в общините и предоставяне на нов тип услуга в областта на управлението на отпадъците. Ще бъдат разкрити нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Общият размер на инвестицията е близо 8.9 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6.6 млн. лв., а останалите средства са съфинансиране от местните бюджети. Срокът за изпълнение на проекта е деветнадесет месеца.

ЗА ПРАЗНИКА НА ХИЖА „МУРГАНА“  Осем туристи преминаха по маршрута
Prev Post ЗА ПРАЗНИКА НА ХИЖА „МУРГАНА“ Осем туристи преминаха по маршрута
ГРУПА „АСТРОИДА“ И МЕСТНИ ТАЛАНТИ  С концерт за жителите на Пирдоп
Next Post ГРУПА „АСТРОИДА“ И МЕСТНИ ТАЛАНТИ С концерт за жителите на Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: