Слаб интерес на обществено обсъждане обособяване на зони за разходка на домашни любимци

  • 0
  • 99 преглеждания

На 11 ноември в ритуалната зала на Община Пирдоп, по идея на общинския съветник Станислав Готев, се проведе обществено обсъждане на инициатива за обособяване на зони за разполагане на клетки за разходка на домашни любимци в града. В него участваха кметът Ангел Геров, председателят на ОбС Васил Кафеджиев, общинските съветници Мария Бръмбева и Станислав Готев, служители от ОбА и само четирима граждани.

Обсъждането бе открито от кмета г-н Геров, който представи проблема пред присъстващите. Той заяви, че целта е да се разбере мнението на гражданството по проблема и въз основа на това местната власт да предприеме съответните действия. Ангел Геров подчерта, че съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност всяко домашно куче на улицата, извън двора или дома, който обитава, трябва да е с намордник, но това изискване не се спазва.

Общинският съветник Станислав Готев изрази съжалението си към почти нулевия интерес към общественото обсъждане за решаването на проблема. Г-н Готев посочи, че на сесия на ОбС е приета програма за грижа към домашните любимци и безстопанствените кучета, която ще влезе в сила след определяне на местата за обособяване на клетките. По негово мнение това са зони, в които всеки ще може да разхожда или пуска на свобода своето домашно куче. Рано или късно това трябва да се случи, каза той, тъй като е практика в Европа, а у нас вече има такива зони в големите градове. Според него могат да бъдат определени две такива места – едно в градската градина и второ в старата част на стадиона. Но сам сподели, че това е трудно осъществимо. От мненията на граждани, обясни г-н Готев, идеята за клетка в градската градина не намира достатъчно подкрепа. Повечето от тях са за зона в околностите на спортния комплекс, каквото бе и неговото конкретно предложение. Станислав Готев изрази неудовлетворението си, че малко пирдопчани проявяват интерес към общественото обсъждане, което трябва да насочи местната власт към вземане на конкретното решение за създаването на условия за разходки на домашни любимци.

В хода на разговора, кметът заяви, че преди време в общината са били регистрирани около 180 домашни любимци, но към момента повече от сто от тях, вече не се водят на отчет. Таксата за кучета е определена от законодателя на 10 лв. годишно и се ползва само за решаване на затрудненията на общините със скитащите кучета. Проблем след изграждането на клетките, ще е тяхното почистване, с което ще бъдат натоварени работещите в общинското звено „БКС“. Кметът Ангел Геров насочи вниманието и към собствениците на домашни любимци от източния или югозападния край на Пирдоп, които трябва да посещават зоните в района на стадиона, за да ги разхождат.

Присъстващи на обсъждането граждани заявиха, че към домашните и скитащите кучета трябва да се проявява хуманност, а други пожелаха да се изясни на каква стойност ще възлиза създаването на такива зони и клетки. И на какъв режим ще бъдат – свободен или регулиран. Заявено бе, че е практика те да бъдат от 70 до около 200 кв. м., защитени с предпазна ограда. А стойността на една от тях е около 5000 лв. и ще бъдат достъпни за всички стопани, които пожелаят да ги ползват.

Дадени бяха идеи и за други терени, където да се обособят такива клетки, на което кметът заяви, че за тези места общината има предвид реализиране на други намерения. Общественото обсъждане завърши с уточнението, че изграждането на клетки за разходки на домашни любимци може да бъде пилотен проект, при спазване на нормативните изисквания и процедури за изпълнението му, който да се осъществи, ако ОбС вземе такова решение.

В ПИРДОП  Горя сметището за строителни отпадъци
Prev Post В ПИРДОП Горя сметището за строителни отпадъци
ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРДОП“  Прекрати участието си в областната група
Next Post ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРДОП“ Прекрати участието си в областната група
Related Posts

Leave a Comment: