СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МБАЛ – ПИРДОП

  • 0
  • 94 преглеждания


Само една промяна в Съвета на директорите

На 22 март в Рапортната зала на МБАЛ – Пирдоп се е състояло отложеното от по-рано този месец извънредно общо събрание на акционерите на лечебното заведение, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. След прегледа на законността на форума се е преминало към разглеждане на предвидените в дневния ред точки, съобщиха участвали в работата на събранието. На него са присъствали кметовете на общините Пирдоп – Ангел Геров, Златица – инж. Магдалена Иванова, Копривщица – Генчо Герданов, Челопеч – инж. Алекси Кесяков, Чавдар – Пенчо Геров и временно изпълняващия длъжността „Кмет“ на община Мирково Рад Кавалджиев, както и изпълнителният директор и член на Управителния съвет д-р Маргарита Гетова, Снежана Янева – също член на УС и адвокат Евтимова.

На събранието е било съобщено, че д-р Маргарита Гетова и Снежана Янева са оттеглили подадените през миналата година оставки за освобождаване от Управителния съвет. Предвид на това акционерите са гласували да бъде приета оставката само д-р Цветана Джурова. Инж. Магдалена Иванова е прочела решение на общински съвет Златица, в което се предлага за членове на УС да бъдат Снежана Янева, Емил Стоянов и Лилия Кисикова.  Кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков е коментирал, че с оставането на Снежана Янева в УС една трета от решението на Златица е изпълнено, за това той е предложил да бъде гласувана кандидатурата на д-р Лилия Кисикова, като по този начин да се изпълни още една трета от същото решение. Кметът на община Пирдоп Ангел Геров е обяснил, че е провел разговор с д-р Кисикова за влизане в Управителния съвет на болницата, но тя е отказала. Инж. Алекси Кесяков е попитал дали общински съвет Златица има съгласието на хората предложени за нов УС на което инж. Магдалена Иванова е отговорила утвърдително. Снежана Янева е заявила, че нея никой не я е питал и не е давала съгласие за номинацията си от страна на общински съвет Златица. Инж. Алекси Кесяков е изказал становище, че след като има съмнение относно легитимността на номинациите той се въздържа и няма да предложи д-р Емил Стоянов за член на УС, още повече, че д-р Стоянов не може да бъде попитан за мнение тъй като не присъства в момента.

По думите на участвали в извънредното общо събрание, били са водени разговори с още трима лекари, но те също са отказали да поемат тази отговорност. Издигната е била кандидатурата за член на Управителния съвет на д-р Пламен Стоянов – управител на Медицински център „Пирдоп“, като изрично е било подчертано неговото съгласие, а при проведеното гласуване той е получил доверието на акционерите. Така ръководството на пирдопската болница е в състав – д-р Маргарита Гетова – изпълнителен директор, членове д-р Пламен Стоянов и Снежана Янева. Акционерите са решили още за миналия период УС да не бъде освободен от финансова отговорност. На обсъждане е било подложено възнаграждението на изпълнителния директор, като е имало въпрос и е бил получен отговор за заплатата на предишния управител д-р Десислава Толинова, чието възнаграждение е било също три средни брутни заплати.  Поради лошите финансови резултати на дружеството  е било гласувано да се намали заплатата на сегашния изпълнителния директор на МБАЛ от три на две средни брутни заплати на дружеството, считано от 1 януари т. г.

На ръководния състав на МБАЛ предстои подписване на рамковия договор с Националната здравноосигурителна каса. На извънредното общо събрание е било постигната договореност между акционерите, Управителният съвет да докаже с дейността си и подобрението на резултатите в лечебната дейност и постепенното излизане на стационара от финансовата криза, да продължи да ръководи дружеството. Ако резултатите не отговарят на очакванията на собствениците на акции и на кредиторите от големите компании, да се търсят други възможности за справяне със ситуацията.

Междувременно, в понеделник се състоя поредното заседание на Кризисния щаб за МБАЛ – Пирдоп, на което кметовете на общините – акционери са обсъдили споразумението за стъпките от страна на големите компании от региона и отговорностите на собствениците на акции за стабилизиране на лечебното заведение през настоящата и в следващите години. За да отпуснат средства предприятията са изискали от акционерите да съставят двегодишен реален оздравителен план, който да бъде гласуван от общинските съвети.

По споразумението предстоят още разговори и уточнения по текста и ангажиментите на страните по него.

Prev Post ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТИЦА-91“
ЕКИП НА ОБЩИНА ПАЛИЛУЛА, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ  Засне кадри за филм в община Пирдоп
Next Post ЕКИП НА ОБЩИНА ПАЛИЛУЛА, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ Засне кадри за филм в община Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: