СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЗЛАТИЦА И ПИРДОП Създадоха зелен пояс около депото за твърди битови отпадъци

  • 0
  • 117 преглеждания

На 5 април – петък, в един от дните на Седмицата на гората, работещите в администрациите на общините Златица и Пирдоп проведоха съвместна акция по създаване на зелен пояс около територията на депото за твърди битови отпадъци в местността „Бакаджик“ между двата града.

Близо 80 общински служители в продължение на няколко часа залесиха над 900 фиданки. От тях 500 бр. акациеви фиданки са предоставени безвъзмездно от разсадника на Общинско звено „Гора“ – Пирдоп за облагородяване на терена около съоръжението, а останалите 400 бр. дръвчета от вида Пауловния са закупени от общинската администрация на Златица.

Зеленият пояс е заложен в проекта за създаването на депото, но не е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и се реализира с доброволния труд на работещите в двете общини, каза за в. „Регион“ кметът на Златица инж. Магдалена Иванова. Идеята е била в залесителната акция да се включат представители на всичките седем общини, които ползват депото за съхранение на битовите отпадъци, но поради отдалечеността им от терена, осигуреното количеството посадъчен материал и площта на определеното за залесяване място, което не позволява работа на повече хора, с тази задача се заеха най-близките общини – Златица и Пирдоп.

Създаденият зелен пояс е в два реда от северната страна на границите на депото, като в близките седмици работата по обграждането на съоръжението с пояс от дървесни видове ще продължи. Задачата бе изпълнена качествено и бързо, като кметът на Община Пирдоп Ангел Геров и работещи в общинското звено „Гора“ със специален моторен свредел изкопаваха дупките за засаждане на дръвчетата. А служителите от двете общински администрации полагаха в тях посадъчния материал и извършваха окопаването му.

Накрая, както подобава на подобна акция, за всички, включили се в акцията, беше осигурен обяд и разхладителни напитки.

Със сребро в състезание на Американския университет
Prev Post Със сребро в състезание на Американския университет
НА ПРАЗНИКА НА КОННИЯ СПОРТ В ЗЛАТИЦА  Атрактивно състезание и аплодисменти за победителите
Next Post НА ПРАЗНИКА НА КОННИЯ СПОРТ В ЗЛАТИЦА Атрактивно състезание и аплодисменти за победителите
Related Posts

Leave a Comment: