ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СВИЩИ ПЛАЗ 2013“ – ЗЛАТИЦА Проведе годишно отчетно събрание

  • 0
  • 116 преглеждания

В залата на Информационен център „Юрий Гагарин“ в гр. Златица на 14 май се проведе годишно отчетно събрание. То бе открито от председателя на сдружението Здравко Тодоров, който посочи, че дружеството има над 100 членове, а тези с право на глас са 56. На събранието присъстваха 34, което го прави законно и може да взима решения. В дружеството членуват жители и на други общини от региона, редовно се отчитат с членски внос и петима столичани, каза той. Здравко Тодоров предложи за председател на събранието да бъде избран Петър Белишки, а за протоколчик Даниела Самарджиева, което бе гласувано.

Гласуван бе дневен ред на форума – отчетни доклади на председателя на управителния и контролния съвети, дискусия по предложенията за нов календарен план и разисквания по теми от дейността на дружеството.

Изминалата 2020 година е била трудна за членовете на сдружението, което е с нестопанска цел, но за обществена полза, посочи г-н Тодоров. Наложило се е да се извършат организационни промени, но въпреки това са проведени някои прояви от календарния план на дружеството. Работено е по освежаване и поддържане на туристическите пътеки, подновяване на маркировката, трасиране на нови. В момента в Стара планина има пет пътеки, по които любителите на пешеходния туризъм могат да покоряват Балкана, каза той. Заслуга на членовете на дружеството е изграждането на пътека и удобен, архитектурно добре изграден заслон в местността „Лулчова поляна“. Румен Величков, Стефан Каменов и Коста Джамяров са дарили средства за направата му, от УС също са помогнали финансово, а активно в работата са се включили немалко туристи.

Членове на ТД „Свищи плаз 2013“ са имали лекция и разговор с планински спасители и прожекция на филм. Посетили са село Буново и паметника в прохода Арабаконак, като са поднесени венци на признателност към руските освободители. Проведен е и поход до местността „Старата бачия“, където е паметната плоча за историческата среща на четите на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски и на Филип Тотю през 1867 г. По обратния път туристите, между които и множество ученици, са събрали 12 чувала с отпадъци. Така са постъпвали членовете на дружеството и при други свои походи. А въпреки ограниченията и пандемията от коронавируса, дейността на сдружението не е малка.

От новите прояви, които се предвижда да бъдат осъществени тази година, председателят Здравко Тодоров открои участието в традиционния поход „По стъпките на Бенковски“, който започва тази седмица и ще завърши на 25 май в местността „Костина“ край село Рибарица. Млади туристи ще се включат в националния туристически събор за учащи край язовир „Копринка“. Ще бъде отбелязана с тържество на хижа „Свищи плаз“ и 95-годишнината от началото на туристическото движение в Златица.

Управителният съвет предвижда да бъдат изпратени членове на дружеството за завършване на курс за планински водачи. В дружеството има двама – Стоян Зяпков и Ваня Велчева, но са необходими още, за да могат със собствени сили да се провеждат преходи из страната. Предстои да бъде създаден и клуб на туристите – ветерани към дружеството, като в него да се включат най-дългогодишните по стаж туристи. С подкрепата на „Аурубис България“ се организират велопоходът до местността „Еленско“ и подмяната на маркировката на туристическите пътеките в Стара планина, каза Здравко Тодоров.

Отчета на Контролния съвет за финансовото състояние на ТД „Свищи плаз 2013“ представи Диляна Дилова. На събранието председателят Здравко Тодоров бе избран за делегат на годишното отчетно събрание на БТС.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  Проведоха велопоход до Еленската базилика
Prev Post УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Проведоха велопоход до Еленската базилика
Next Post ЗА УСПЕШЕН СТАРТ! Стажантска програма на „Дънди Прешъс Металс“ за 2021 г.
Related Posts

Leave a Comment: