ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД Помагат за комфорта на най-малките жители на Копривщица

  • 0
  • 76 преглеждания

Новият Общински съвет на Копривщица постави като един от основните си приоритети събиране на паричен фонд. Целта е да бъдат реализирани редица благотворителни дейности, които поставя на дневен ред ежедневието ни. Още при гласуване на своите възнаграждения общинските съветници  дадоха знак за насоката на бъдещите си действия.

Беше решено част заплатите си местните законотворци да дарят за закупуване на матраци за възпитаниците на детска градина „Евлампия Векилова“ във възрожденския град. В последния ден на месец март бяха доставени шестдесет детски матрака, като към всеки от тях има по две възглавнички. Посредник на реализиране на тази благородна идея е Иван Петков от Копривщица.

Общинските съветници Стоян Петков, Мария Тороманова, Радостина Галинова, Любомир Цеков, Борис Подгорски, техническият секретар към ОбС Цветелина Галинова, подпомогнати от директора на детското заведение Пенка Иванова, Дина Тороманова и Николай В. Иванов, пренесоха в детското заведение дарението, което е на стойност 3 554.57 лв.

Съставени бяха приемо-предавателен протокол и договор за дарение, подписани от председателят на Общински съвет Борис Подгорски и Пенка Иванова. Стоян Павлов, воден от своята максима „Не всичко е пари“, закупи от заплатата си като общински съветник кухненски робот и безконтактен термометър, които дари детското заведение.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  Продължават подготовката си по практика след края на извънредното положение
Prev Post УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДУАЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Продължават подготовката си по практика след края на извънредното положение
„ГЕОТЕХМИН“ И „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“  – ПОМОЩ В ЗДРАВНАТА КРИЗА
Next Post „ГЕОТЕХМИН“ И „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ – ПОМОЩ В ЗДРАВНАТА КРИЗА
Related Posts

Leave a Comment: