УЛИЦА „СЛАВЦИ“ В ПИРДОП Става проходима от „Скалата“ до околовръстното шосе

  • 0
  • 93 преглеждания

В Пирдоп усилено се работи по изпълнението на проект за рехабилитация на улици. Една от тях е с особено важно значение за облекчаване трафика през центъра на града – „Славци“. Кметът Ангел Геров на сесията на общинския съвет от 25 ноември съобщи, че вече е направена връзката между тази пътна отсечка и ул. „Христина Морфова“ (край „Еконт), което след приключване на проекта ще позволи част от превозните средства, идващи по ул. „Княз Александър Батенберг“, през пл. „Скалата“ за излизане от града, да се насочват в тази посока.

След завършване на строителните дейности ул. „Славци“ ще бъде проходима по цялата си дължина от моста при площада, до връзката ѝ с ул. „Стефан Стамболов“. Основният пласт асфалтова настилка вече е положен по платното за движение от ул. „Бобьовица“, до моста при „Скалата“. По думите на г-н Геров през пролетта ще се продължи с полагането на износващия пласт. В края на миналата седмица работници извършваха подмяна на тръбите за поемане на дъждовните води на част от пространството пред моста на пл. „Скалата“. Със завършването на този ремонт, ще се продължи и в другата страна. Целта е, да не се прекъсва автомобилния трафик по една от най-натоварените пирдопски входно-изходни улици, като екипът сподели, че поднася извиненията си на водачите на МПС за създаваните затруднения.

Поставят се нови бордюри в участъка по десния бряг на реката от ул. „Капитан Баторски“ до ул. „Цар Освободител“. Снижено е нивото на терена от същата страна, където река „Славци“ преминава покрай Детска градина „Снежанка“. Ръководителят на екипа, който извършва строителните дейности, сподели, че освен асфалтирането на улицата, се предвижда засаждане на храсти и озеленяване на площите от бордюрите до коритото на реката.

Въпреки че ясно е видимо, че по улицата се работи и са поставени ограничителни ленти, някои недобросъвестни водачи на моторни превозни средства не се съобразяват с тях и преминават с автомобилите си оттам. Което не само затруднява работата на строителите, но и създава опасности за инциденти.

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАВОДИТЕ ОТ ГРУПАТА „АУРУБИС“   С въглероден отпечатък под 50 % спрямо средния за сектора.
Prev Post ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАВОДИТЕ ОТ ГРУПАТА „АУРУБИС“ С въглероден отпечатък под 50 % спрямо средния за сектора.
Храмов празник
Next Post Храмов празник
Related Posts

Leave a Comment: