Улиците в село Бенковски с ново LED осветление

  • 0
  • 90 преглеждания

„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД реализираха втори проект в Община Мирково в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“

В навечерието на коледните празници улиците на село Бенковски бяха осветени от 120 нови LED осветителни тела. Новото модерно осветление на селото е дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на четирите дружества – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД.

Това е  вторият реализиран проект след подписаното на 18 ноември рамково споразумение с община Мирково за развитие и подпомагане на значими проекти за жителите на общината.

По случай пуска на проекта кметският наместник Светлана Георгиева благодари на дарителите, като изрази своята и на жителите на село Бенковски благодарност към ръководствата и колективите на четирите компании за навременното дарение. „Подмяната на уличното осветление обнови не само облика на селото, а осигури по-висока енергийна ефективност и по-добра видимост при осветлението на с. Бенковски.“- сподели тя. И изрази надеждата на хората, че и в бъдеще ще могат да разчитат на любезното сътрудничество на Община Мирково и подкрепата на четирите компании.

През декември 2020 г. общината получи нова сметосъбираща машина. Предстои реализацията на проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в село Смолско. През следващите три години, съгласно рамковото споразумение, основателите на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, ще продължат да подпомагат и да финансират и други значими проекти и каузи.

Програмата „Българските добродетели“ е израз на последователната социално-отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН към местните общности. Тя се осъществява и във връзка с последствията заради ограниченията, породени от Covid-19, и очакваната глобална икономическа криза. Четирите дружества, основатели на програмата, желаят да подкрепят местните общности и власт, като подпомогнат качеството и условията за живот в общините, където развиват своята дейност.

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР КАБЛЕШКОВ
Prev Post 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР КАБЛЕШКОВ
ФОНДЪТ ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
Next Post ФОНДЪТ ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
Related Posts

Leave a Comment: