В „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ ЗАПОЧВА ТЕКУЩ РЕМОНТ Над 900 външни специалисти и работници от 30 компании влизат в завода за текущ ремонт

  • 0
  • 80 преглеждания

В завода на „Аурубис България“ АД ще бъде извършен текущ планов ремонт. Дейностите започват на 2 август, обхващат основно инсталации в „Металургия“ и Производство „Сярна киселина“ и се очаква да продължат 41 дни.

Основните обекти в „Металургия“ са котел-утилизатор на топилна пещ, агрегати в анодно отделение и ръкавни филтри на сушилни пещи с допълнително подобряване на системата за очистване на прахови частици. В завода за сярна киселина ще бъдат подменени катализатор в контактни апарати, топлообменници и газоходи.

По време на текущия ремонт ще бъде временно спряно производството в „Металургия“ и „Сярна киселина“. „Рафинерия“, „Обогатителна фабрика“ и пречиствателните станции за води ще продължат работа. Целта на дейностите е осигуряване на плавно производство и допълнително повишаване на мерките за опазване на околната среда.

Стойността на плановия ремонт е 90 милиона лева. За изпълнение на дейностите ще бъдат допълнително ангажирани над 900 работници и специалисти от 30 компании от региона, страната и чужбина.

Специално за ремонтните дейности в компанията ще пристигне от Австрия или Германия автокран, който повдига 1600 тона. Той ще бъде използван за подмяната на четири тежки и огромни съоръжения, чието отстраняване от мястото им и монтажа на новите, не може да бъде извършено с обикновен кран.

Кранът гигант ще пристигне на територията на „Аурубис България“ разглобен на части, превозвани от над 50 ТИР-а. Той ще бъде сглобен на място, а сложната процедура ще отнеме няколко дни и работата на екип от специалисти, подпомагани от друг автокран. Специалното на големия кран с впечатляващи повдигащи възможности е, че той се придвижва на вериги, докато обикновените кранове са на колела и за да извършват операциите по монтажа на оборудване, се осигуряват със стабилизатори. Т.е. работят от място. Докато кранът от чужбина може да се движи заедно с повдигнатата от него тежест.

Той ще бъде използван за монтажа на четири съоръжения, всяко от които тежи по над 200 т. И те трябва да бъдат преместени от площадка на сглобяване пред Производство „Сярна киселина“, на разстояние от около 50 м. по направен нарочно за целта път. Трасето, по което ще премине кранът – гигант, не трябва да има никакви неравности и наклони. Допустимият наклон на този специален път е един промил, съобщиха от „Аурубис България“.

ЗАВЪРШИХА БЕЗПЛАТНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В ЧАВДАР  „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ подкрепиха идеята по програма „Българските добродетели“
Prev Post ЗАВЪРШИХА БЕЗПЛАТНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В ЧАВДАР „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ подкрепиха идеята по програма „Българските добродетели“
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“   Връчи две специални награди на конкурса „Лаборатория за слава - FameLab All Stars“
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Връчи две специални награди на конкурса „Лаборатория за слава - FameLab All Stars“
Related Posts

Leave a Comment: