В „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ Инвестициите в хората дават високи резултати

  • 0
  • 99 преглеждания

В деня на християнския и народен празник Никулден – 6 декември, изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – д-р инж. Илия Гърков и представители на местните медии – в. „Регион“, в. „Камбана“, „Средногорие медия“ и сп. „Средногорски багри“, проведоха традиционната среща, която премина в делова и приятна атмосфера. В нея взеха участие още директор „Устойчиво бизнес развитие“ в компанията инж. Константина Градева-Василева и Гергана Тодорова от отдел „КСО и Комуникации“ на дружеството.

По време на продължилия повече от час разговор, бяха дискутирани теми и проблеми от взаимен интерес. Д-р инж. Илия Гърков, чрез мултимедийна презентация коментира състоянието на минната индустрия в света, посочи промените в отрасъла през последните месеци и цените на металите. За кратко време, каза той, поради геополитически причини и напрежение, цената на златото през месец август е надхвърлила 1300 долара за тройунция, но трайно се запазва около 1260 щатски долара. Такива са и очакванията за следващата година. Цената на медта също се покачва, а около 50 % от потреблението на червения метал е концентрирано в Китай. За благородните метали към тази страна се прибавя и Индия, заяви д-р инж. Гърков. Тези две икономики „движат“ развитието на света. За нарастването на цената на медта, той обясни, че към момента не може да се определи дали това е тенденция, но се дължи на намаляването на производството в няколко големи рудници. Друг фактор за увеличението е лекото съживяване в китайската икономика. Почти подобно е положението и с останалите метали – желязо, олово, цинк.

За „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ изпълнителният директор на компанията посочи, че се „движи“ съобразно разчетите, като се запазва и сега увеличаването с една година на срока на експлоатация на рудника – разкрити са нови находища, които гарантират производството за още 10 години напред. Планирани са около 40 – 45 000 м. сондажи и за следващата 2018 година.

Благодарение на по-доброто извличане на метала от рудата, са постигнати по-високи резултати в съдържанието на мед в концентрата, отколкото е било планирано за 2017 г. Техническият стандарт в тази насока от 80 – 85 %, вече е почти достигнат в компанията. Това се дължи на програмите за оптимизация на управление на качеството и на производствените процеси в рудничния комплекс и в обогатителната фабрика.

За второто и третото тримесечие на годината са добити, съответно 1 129 340 т. или с натрупване от началото на годината 1 691 727 т. руда; преработени са 1 150 490 тона руда или 1 691 084 тона за трите тримесечия, а произведеният меден концентрат до момента е 73 752 тона. Освен него компанията е постигнала значително производство и на пиритен концентрат – 189 403 тона до края на третото тримесечие на годината.

За постиженията си в производствената и социалната си програми, през последните седмици „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ бе отличена с няколко престижни награди – за най-голям обем дарени средства, от Българския дарителски форум, и за мисия в полза на обществото от сп. „Мениджър“ и в. „24 часа“, в който конкурс д-р инж. Илия Гърков бе обявен за един от десетте най-успешни мениджъри в страната. Това е било изненада за колектива на компанията, а по повод отличието изпълнителният директор на дружеството сподели, че чувството е по-различно, когато някой друг те оцени високо.

Изключително успешни и сериозни за предприятието са инвестициите в хората – подкрепа за средното образование и програмата „Заедно в час“, а особено семинарите „Да работим заедно“, провеждани със служители на компанията. Тази програма преминава в няколко аспекта и е насочена към ръководителите на екипите и  техните членове. Поставят се в осем точки критериите за оценка и съпричастност към изпълняваните задачи. А отделно, също в няколко точки, и капаните, които трябва да се преодоляват и от ръководителите, и от изпълнителските кадри. Целта е да се дават предложения за подобряване и продължаване на възходящото развитие на дружеството.

Тези семинари се провеждат в момента и са много полезни за колектива, уточни д-р инж. Илия Гърков. Сега се обучават началниците на смени, като заниманията с всички работещи в компанията трябва да приключат до месец март 2018 г. Основното е, че ръководителят на екип взима решенията, но предложенията ги дава колективът, а двете страни заедно поемат отговорност за резултатите. Няма постигнат резултат, по-нисък от планирания, обикновено очакванията биват надхвърляни, посочи д-р инж. Гърков. Обучителите са служители на компанията и са предимно хора, които са всекидневно с изпълнителските кадри. Очакванията са в скоро време да се премине на следващо ниво на организираност и повишаване на степента на контактите между отделните екипи.

От първи юли т. г. е сила и новият Колективен трудов договор, който е еднакъв и за предприятието в Челопеч, и в Крумовград.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ успешно продължава и другите си две образователни програми – за дуално обучение, съвместно с АТПГ и „Аурубис България“, и стажантската за ученици и студенти. Продължава да се изпълнява и програмата за дигитализацията на оперативната работа и производството.

От останалите сфери на дейност и проекти, коментирани и при предишни срещи, д-р инж. Гърков се спря на пречиствателната станция за битово-фекални води, която вече е изградена и в момента е в тестов период, на надграждането на стената на хвостохранилището и обособяването на площадка за съхранение на отпадъци от черни метали, чието изпълнение върви по план.

По време на дискусията стана дума и за актуалния в момента у нас, а и в други страни, проблем с биткойните и тяхната роля и влияние в бизнеса. Те, каза д-р инж. Гърков, няма да заменят металите, които се влагат в отделни производства. Криптовалутата покачва стойността си както всеки продукт – според търсенето.

В КРУМОВГРАД

Рудник „Ада тепе“ дава първия концентрат след десет месеца

Внимание на срещата между представителите на местните медии и изпълнителния директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ д-р инж. Илия Гърков, бе отделено и на случващото се към момента с изграждането на първия в страната след повече от 40 години, нов рудничен комплекс – „Ада тепе“. Строителството там върви съобразно разработените графици и през месец октомври 2018 г. трябва да бъде произведен първият концентрат, посочи той. Предприети са и изискващите се при строителството мерки за опазване на биоразнообразието и околната среда. Там вече са наети и първите 60 работници от Крумовград, единадесет от които са жени. Дава се възможност за реализация на хора на различна възраст. В момента вървят интервютата за ръководители на екипи – началник смени, а от следващата година ще започне набирането и на оперативния персонал.

С илюстрации на видеостената д-р инж. Илия Гърков показа местата на изгражданите обекти, на рудника, обогатителната фабрика, транспортните комуникации и др. А накрая препоръча да се посети и изложбата на старите български златни съкровища, които са представени в НАИМ при БАН. От 17.5 тона керамика, открита при проучването на древния рудник „Ада тепе“, няколко съда вече са сглобени и могат да се видят там. Има невероятни неща, уникални не само за нашата страна, но и за Европа и света, изрази личното си мнение той. Някои находки от Ада тепе са по-древни от познати такива от елинските градове – държави Спарта и Атина.

За изпълнението на програмата за опазване на околната среда в Челопеч и Крумовград говори инж. Константина Градева-Василева, която посочи, че чрез мониторинг се следят всички параметри по изискванията на българското законодателство.

Подобна среща с журналистите от средствата за информация се проведе в края на миналата седмица и в Крумовград.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОТАРИ КЛУБ ПИРДОП
Prev Post БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОТАРИ КЛУБ ПИРДОП
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЗЛАТИЦА
Next Post СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЗЛАТИЦА
Related Posts

Leave a Comment: