В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД Грижа за младите хора - лятна Стажантска програма - 2018

  • 0
  • 54 преглеждания

С грижа за добрата професионална реализация на младите хора през 2018 г. „Елаците-Мед“ АД стартира за осми пореден път Стажантска програма за студенти, обучаващи се в последните курсове на технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Стажът, който дава възможност на младежите да придобият опит в реална работна среда, е платен и се провежда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, и в Обогатителен комплекс, с. Мирково.

Лятната стажантска програма започна на 2 юли и продължава до края на месец септември. Тази година в дружеството се обучават 19 стажанти, 6 от които в Рудодобивен комплекс, в участъците „Добивен“ и „Пробивно-взривни работи“, в цеховете „Рудник“, „Корпус едро трошене“ и в отдел „Геоложки“. В Обогатителен комплекс придобиват опит 13 студенти в цеховете „Мелнично-флотационен“, „Средно и ситно трошене“, „Водно и хвостово стопанство“, в Химическа лаборатория, в дирекциите „Търговия“ „Човешки ресурси“, „Административни и социални дейности“- с. Мирково и Комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица.

На откриването на Стажантска програма 2018 на „Елаците-Мед“ директор „Човешки ресурси“ на дружеството инж. Симона Събкова заяви, че своя професионален път и кариерно развитие в една от най-големите компании в минно-добивната промишленост стартират студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ – петима, от УНСС – 4, ТУ – София – 3, СУ „Св. Климент Охридски“ – 2, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – 2, и по един от Химико-технологичния университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Инж. Събкова благодари за направения избор от страна на студентите, като посочи, че в „Елаците-Мед“ са обявени 23 специалности за стажанти, за които са подадени 48 заявления. С всеки от стажантите ще работи личен наставник, избран измежду най-добрите специалисти в компанията – зам.-началници на големите цехове, ръководители на отдели и производства, което е възможност младите хора да надградят знанията си, получени по време на обучението си в университетите. Инж. Симона Събкова подчерта, че в „Елаците-Мед“ изключително много се държи на безопасността, условията на труд и здравето на служителите, и призова стажантите да бъдат отговорни и стриктни при изпълнението на възложените им задачи. Тя представи отговорника за стажантската програма от компанията Марияна Иванова и координатора Даниела Иванова, които по всяко време ще са на разположение на студентите. Новите стажанти в „Елаците-Мед“ бяха запознати с правилника за вътрешен ред на дружеството, преминаха входящ инструктаж за постъпване на работа и подписаха трудовите си договори.

За стажуващите по цехове са осигурени работно облекло и лични предпазни средства,  транспорт до работното място, безплатно общежитие, както и ползване на столовете на двата производствени комплекса. Накрая на обучението си студентите трябва да изготвят доклад за извършената от тях дейност и ако имат, да дадат предложения за подобряване на програмата.

Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са получили опит повече от 200 студенти от различни специалности, като 33-ма от тях вече се присъединиха към екипа на „Елаците-Мед“ АД.

Инж. Петър Чобанов и Любов Станулова застанаха начело на Ротари клуб и Инер Уил клуб - Пирдоп
Prev Post Инж. Петър Чобанов и Любов Станулова застанаха начело на Ротари клуб и Инер Уил клуб - Пирдоп
НА ПИСТА „МАЯТА“ – ЧЕЛОПЕЧ  Висок адреналин в четвъртия кръг по автокрос
Next Post НА ПИСТА „МАЯТА“ – ЧЕЛОПЕЧ Висок адреналин в четвъртия кръг по автокрос
Related Posts

Leave a Comment: