В „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД Успешен финал на Стажантска програма - 2017

  • 0
  • 100 преглеждания

На 29 септември в рудодобивната и преработвателна компания „Елаците-Мед“ официално бе закрита Стажантска програма – 2017. Събитието се състоя в една от залите на дружеството и бе открито от Мариана Иванова – ръководител на програмата в предприятието. На церемонията присъстваха Александър Чобанов – директор „Човешки ресурси“ на „Геотехмин“, наставници и стажанти, работили в дружеството през лятото.

За седма поредна година се провежда програмата в „Елаците-Мед“, каза инж. Симона Събкова – директор „Човешки ресурси“ на компанията. С подкрепата на мултимедийна презентация тя показа как са се представили младите хора по време на своя летен стаж.

В реална работна среда своите знания и опит обогатиха двадесет и един студенти от различни университети. Повечето от тях са младежи и девойки от общините от района на Средногорието и Етрополе. В Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“ придобиха опит студенти със специалности „Геодезия“, „Машиностроене“, „Автоматика и информационни технологии“, „Стопанско управление“, „Финансов мениджмънт“, „Международни отношения“ и „Икономика на човешките ресурси“.  На територията на фабриката те се обучаваха в цеховете „Средно и ситно трошене“, „Мелнично-флотационен“, „Водно и хвостово стопанство“ и в отделите „Автоматизация“,  „Финансово-счетоводен“ и „Човешки ресурси“.

Специалностите за стажуващите в Рудодобивния комплекс бяха „Разработване на полезни изкопаеми“, „Геодезия“, „Геология“, „Хидрогеология и инженерна геология“, „Автоматика, информационно управляваща техника“, „Финанси“, „Социални дейности“ и „Публична администрация“. Те се обучаваха в участъците „Пробивно взривни работи“ и „Добивен“, в цех „Корпус едро трошене“ и в отделите „Геоложки“, „Геотехнически“,  „Маркшайдерски“, „Планиране“ и „Човешки ресурси“.

Продължителността на стажа бе в зависимост от възможностите и желанията на студентите – от 1 до 3 месеца. От тази програма се възползваха възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски“ – шестима, от ТУ – четирима, от УНСС - двама, както и от СУ „Св. Климент Охридски, ХТМУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и др., каза тя. От началото на програмата до тази година на стаж в „Елаците-Мед“ са били 199 младежи и девойки, като 26 от тях, вече са част от колектива на дружеството. Инж. Събкова изрази надеждата си, че и от настоящия набор студенти, ще има такива, които ще изберат да продължат своето кариерно развитие в компанията. Оценката на ръководството на дружеството е, че програмата е действаща и полезна, както за младите хора, така и за предприятието, защото дава възможност да изберат най-добрите от тях за постоянна трудова заетост във фирмата.

Инж. Симона Събкова благодари на наставниците за вложения от тях професионализъм и отговорност при ръководството и обучението на стажантите, както и на самите студенти за показаните знания, желание за надграждане на наученото в университетите и старанието, което са проявили по време на работата си в „Елаците-Мед“.

Ръководителят на програмата Мариана Иванова посочи най-важните изводи, направени след оценката на анкетните карти на студентите и на техните наставници. Според специалистите от дружеството стажантите имат нужда от още академични знания, да проявяват повече креативност, да усъвършенстват уменията си за работа в екип и да работят в сроковете, които им се поставят. Наложително е те да бъдат и по-организирани в задачите, които изпълняват. От своя страна стажантите се нуждаят да бъдат насърчавани и стимулирани от своите ръководители, да им се предоставя по-голям обем от информация и да им се дават точни и ясни разяснения при изпълнение на възложените им задачи, да им се оказва по-голямо доверие.

Мариана Иванова също благодари на наставниците и на техните стажанти за успешното приключване на програмата, като изрази увереността си, че студентите са научили много нови неща в „Елаците-Мед“ и това ще е основа на техния възходящ път напред.

Наставникът Георги Димитров и студентът Иван Стойнов Иванов изразиха своето удовлетворение и адмирации към стажантката програма на компанията и предимствата, която тя дава на младите хора.

На среща Директор „Човешки ресурси“ на „Елаците-Мед“ инж.  Симона Събкова, връчи на всеки стажант удостоверение и подарък от предприятието. Накрая пред знака на компанията се направи и традиционната обща снимка за спомен от церемонията.

ГОСТИ ОТ КАНАДА  В „Дънди Прешъс Металс“, Челопеч и Чавдар
Prev Post ГОСТИ ОТ КАНАДА В „Дънди Прешъс Металс“, Челопеч и Чавдар
Набори се събраха след 30 години
Next Post Набори се събраха след 30 години
Related Posts

Leave a Comment: