В НУ „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ – ПИРДОП Реален учебен процес в дистанционна форма на обучение

  • 0
  • 71 преглеждания

Учениците от всички класове и възрасти, съгласно заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и въвеждането на извънредните противоепидемични мерки в страната, от началото на месец декември провеждат учебните си занимания чрез дистанционна форма на обучение. Педагогическият екип на Начално училище-паметник „Тодор Влайков“ в гр. Пирдоп е подготвен за това предизвикателство, сподели директорът на учебното заведение Евдокия Богданова. Още в началото на учебната 2020 – 2021 година училището е преминало на платформата „G Suite for Education“ (G Сайт за образование)     , която позволява дистанционно обучение.  Всички учители и ученици имат електронен профил в домейна на училището.

Създадени са виртуални класни стаи, профили на учителите и на всеки ученик и в момента се провежда реален учебен процес, каза тя.

Ситуацията е трудна и изисква много усилия и на педагозите, и на техните възпитаници, а и на родителите им, защото се поддържа постоянна връзка с тях. Г-жа Богданова, все пак, изрази надежда, че в близко време ще се приключи с дистанционното обучение, защото е много важен личният контакт и общуване в реалната класна стая. По-трудно е за първокласниците, тъй като децата все още не са завършили изучаването на буквите. И ако с четенето, с помощта на родителите и своята учителка, те се справят добре онлайн, с писането нещата не стоят така. Необходимо е да овладеят правилния начин на изписване на буквените знаци, което е важно за тяхното ограмотяване и по-нататъшно развитие.

В училището се работи с реално учебно разписание, включително и следобедните занимания в групата на целодвенно обучение, заяви директорът Евдокия Богданова. В началото на учебната година е направено проучване сред децата – колко от тях не разполагат с компютри и таблети за работа от вкъщи. Оказало се, че от 240 ученици само 17 нямат такива. С преминаване на дистанционната форма на обучение останали едва девет, което означава, че някои от родителите се погрижили наследниците им да бъдат пълноценни ученици и са ги снабдили с елктронни устройства за работа. Останалите без такива получават заданията си на хартиен носител и по тях се справят с поставените им задачи и упражнения.

Очаква се от МОН нов график за  учебното време  и  удължаване на учебната година с още две седмици. За учениците от първи до трети клас до  23.06.2021г., а за четвъртокласниците – на 30 юни.  През този период, предвиден в програмите на учебните заведения за  проектни дейности, екскурзии ,занимания по интереси, ще се работи и за усвояване на материал и знания, които, според педагозите не са овладени трайно и задълбочено от техните възпитаници. Коледната ваканция ще е от 21 декември, като тези дни преди традиционните празниците ще са за сметка на междусрочната ваканция, която е от 1 до 3 февруари 2021 г.

Г-жа Богданова сподели, че всеки ден влиза в избрана от нея виртуална класна стая и наблюдава на екрана на компютъра си как преминават заниманията на педагозите с техните ученици. Участието на децата е масово и няма отклонения от предвидения учебен процес.

Облачната платформа е позната на по-големите ученици, докато за първокласниците е трудно, казва тя. Но всички са изпълнителни и с помощта на родителите, работата върви добре. Учебните часове за тях са по 20 минути и се справят. Г–жа Богданова е убедена, че за момента това е правилното решение за протичането на учебната година. Директорът на училището изрази надеждата си, че за всички ученици, включително и първокласниците, обучението ще е пълноценно и няма да има проблеми с усвояването на предвидения учебен материал и знания. Защото се работи в синхрон, родителите помагат много, което е от важно значение на децата. Дори и в края на деня, може да се провери как се е справило всяко едно от тях по време на онлайн заниманията. А в края на учебната година ще се извърши проверка на усвоеното, и ако има пропуски, в допълнителното време те ще се отстраняват.

АНДРЕЙ СИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН:  Когато има добър екип – резултатите идват
Prev Post АНДРЕЙ СИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН: Когато има добър екип – резултатите идват
Компанията подрепи хората с увреждания в шест от общините в региона
Next Post Компанията подрепи хората с увреждания в шест от общините в региона
Related Posts

Leave a Comment: