В ОБЩИНА АНТОН От началото на мандата привлечени над 4 млн. лева извънбюджетни средства

  • 0
  • 110 преглеждания

Мащабна строителна програма се изпълнява в Община Антон, каза за в. „Регион“ кметът Андрей Симов. По започналото на 17 февруари изпълнение на проект за изграждане на физкултурен салон за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ вече е над кота Нула. Предвижданията са той да бъде завършен в определения срок, въпреки наложилото се поради силните студове и тежките метеорологични условия прекъсване на работата по него за около месец и половина през зимата. Нагласата и на изпълнителите, и на общината е да бъде открит на 24 май 2022 г. – Деня на българската просвета и култура и на славянската книжовност.

В момента общината е в разговори с Министерство на образованието и науката за кандидатстване с проектно предложение за възстановяване и обновяване на двора на учебното заведение на стойност около 500 000 лв., каза г-н Симов. Той е обнадежден, че от МОН ще помогнат на общината, която е с ограничен бюджет за капиталови разходи. А те са наложителни за двора, тъй като е разрушена оградата около учебното заведение поради необходимостта на прокарване на подход към строежа. Това е нанесло поражения и асфалтовата настилка на откритата спортна площадка, която също трябва да бъде възстановена. Подобряването на инфраструктурата в този район е един от приоритетите на общината за времето до края на годината.

С тези средства привлечените извънбюджетни инвестиции за Община Антон за година и осем месеца ще надхвърлят 4 000 000 лв., нещо, което досега не се е случвало, изрази задоволството си кметът Андрей Симов. Дом момента, само по подписани договори, сигурните средства са над 3 800 000 лв., което е прецедент в историята на общината за това кратко време, изрази задоволството си г-н Симов. Освен това, ОбА има вече подготвени пакети с документации за още три проекта – за довеждащ водопровод с пречиствателна станция, и за рехабилитация на последните десет улици в селото, които са за подмяна на водопроводната и канализационната мрежа.

Освен тях общината вече разполага с 1 727 217 лв., отпуснати от Министерския съвет по Постановление № 209 от 29 юни за аварийно-възстановителни работи, почистване и укрепване коритото на река Дълбок. Тези дейности ще се съчетаят с асфалтирането на улица „Васил Боримечков“ и корекцията на реката в участъка от моста при ул. „България“ до Гарчев хан.

Очакват се още към 500 000 лв. корекция на още една река, преминаваща през селото, посочи кметът Андрей Симов. Процедурата за избор на изпълнител на проекта за рехабилитация на улици в селото, към момента е обявена. Изпълнението на проекта е в срок и очакванията са до лятото на следващата година той да бъде завършен. Така, през втората година от мандата общината е в много добро финансово състояние, което дава надежди за надграждане на постигнатото досега.

Друг успех от началото на мандата е създаването на нова вътрешна политика и програма за управление на отпадъците на ОбА, посочи той. Вече са направени първите стъпки, които са успешни и в следващите години те ще дават много положителни резултати, ако бъде продължена, независимо кой ще ръководи местната властта. На жителите на общината са предложени услуги, които са полезни и в интерес и на двете страни.

Хората вече не могат да се оправдават при нерегламентирано изхвърляне на непотребни вещи, битови и строителни отпадъци. С помощта на собствена техника и машини, се предлага на жителите на село Антон, при заплащане на минимална такса, да им се предоставя автомобил, който да извози всякакъв отпадък – растителен, текстилен, пластмасови, битова техника, непотребни мебели и др. Всеки, който желае да се освободи от тях, независимо от количеството им, може да заяви в общината. И оттам поемат ангажимент, срещу заплащането на определена такса, да осигури в удобен за стопанина ден и час сметоизвозващата машина да бъде на негово разположение, с която да бъдат превозени до сметището край гр. Златица. Цената от 35 лв. е точно, колкото и общината заплаща за депонирането на отпадъците. Един лев и петдесет стотинки е цената за прибиране на растителни отпадъци, които след това се подготвят за компостиране. През следващата година, уточнява кметът Андрей Симов, ще се предоставят на гражданите и контейнери за строителни отпадъци. Той уточнява, че такса „Смет“ за една година при тях е една от най-високите в района, но на седмица, антончани плащат само 67 ст., което е поносимо за всеки. Разходите за дейността, обаче, са около 80 000 лв. Образно казано, общината ти е подала ръка – остава само да се възползваш от тази услуга, казва той.

От скоро в село Антон е изградено и видеонаблюдение, като на специален монитор в сградата на ОбА може да се наблюдават с тридесет камери десет обекта. Записът от тях се съхранява в контролния център петнадесет дни и при необходимост може да се установи кога и какво се е случило в общината.

Prev Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Първо издание на инициативата „Арт-уикенди през август 2021”
ПИСАТЕЛЯТ ГЕОРГИ БЪРДАРОВ  Гостува в Чавдар с романа си “Absolvo te“
Next Post ПИСАТЕЛЯТ ГЕОРГИ БЪРДАРОВ Гостува в Чавдар с романа си “Absolvo te“
Related Posts

Leave a Comment: