В ОБЩИНА АНТОН Първа копка за изграждане на физкултурен салон

  • 0
  • 87 преглеждания

В сряда – 17 февруари, пред една мощна машина, в Община Антон се състоя церемония по първа копка и начало на реализацията на проект „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“. На събитието присъстваха кметът Андрей Симов, проектантът Весел Чушков, представителят на фирмата изпълнител на строителните работи Георги Кирилов, директорът на учебното заведение Радка Христова и педагози от училището, ученици, служители от ОбА, строители и жители на селото.

Кметът г-н Симов заяви, че започването на дейностите по проекта е празник за общината, защото се слага началото на осъществяването на една отдавнашна мечта на поколения възпитаници на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, учители и ръководители на местната власт. Физкултурният салон ще бъде и начало за още по-добри постижения на възпитаниците на учебното заведение, каза той. Изграждането на салона става възможно благодарение общите усилия на служители на общината и проектанти, които за около година и няколко месеца са подготвили проектната документация. Кметът Андрей Симов изрази своята признателност на екипа, работил за успеха на начинанието и откриването на строителството. Георги Кирилов прие предизвикателството и гарантира, че работниците от фирма ДЗЗД „Градско строителство“ – София, ще изпълнят строително-монтажните дейности при високо качество и в срок.

Проектът е за изграждане на закрита спортна инфраструктура в северозападния край на училищния двор, с капацитет до 100 души. Топла връзка между първия етаж на училищната сграда и салона, ще позволява достъп до спортното съоръжение от колектива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В него, освен многофункционално игрище за различни видове състезания и провеждане на учебни часове по физкултура, ще има съблекални с бани, сервизни помещения, фитнес зала за около 15 души. Осветлението на сградата през деня ще естествено, решено с големи прозорци по късите фасади. Топлата връзка и местоположението на салона в училищния двор ще позволяват ползването на спортното съоръжение и извън времето за учебни занятия.

Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на строително-монтажните работи е 639 084.90 лв. без ДДС, като от тях 408 893.46 лв. са европейско финансиране, а 72 157.67 лв. без ДДС, е национално съфинансиране на проекта. От местния бюджет съфинансирането е в размер на 158 033.77 лв. без ДДС. Според изискванията на проекта физкултурният салон трябва да предаден за ползване от колектива на учебното заведение до 3 май 2022 г.

По време на първата копка на обекта на учениците и желаещите да се постоплят в студеното време от общината предложиха горещ чай. Спазени бяха и изискванията за опазване здравето на присъстващите в условията на пандемията у нас. Отправени бяха пожелания новата придобивка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и село Антон да бъде готова до 15 септември т. г. и откриването й да стане в първия ден на новата учебна 2021 – 2022 година.

„Аурубис България“   Опуска стипендия за Химикотехнологичния и металургичен университет
Prev Post „Аурубис България“ Опуска стипендия за Химикотехнологичния и металургичен университет
148 ГОДИНИ ВЪВ ВРЕМЕТО  Поклон към делото и безсмъртието на Васил Левски в Златица
Next Post 148 ГОДИНИ ВЪВ ВРЕМЕТО Поклон към делото и безсмъртието на Васил Левски в Златица
Related Posts

Leave a Comment: