В ОБЩИНА АНТОН Приключи проект за рекултивация на нерегламентирано сметище

  • 0
  • 86 преглеждания

На 25 ноември кметът на Община Антон Андрей Симов представи пред регионалните медии рекултивираното нерегламентирано сметище на селото, като обясни, че напролет то ще бъде посято със семена от трева и превърнато в пасище.

Г-н Симов сподели, че разработването на проекта за ликвидиране на сметището започва през 2018 г. Две години по-късно – през 2020 г., репортаж по една от националните телевизии показва разхвърляните в околността битови и други отпадъци, което е предизвикателство към местната власт да изпълни проекта. Андрей Симов заяви, че депото за строителни отпадъци  на Община Антон е обособено на територия, която е отдалечена от това място, а съществувалото доскоро сметище, вече не съществува. Той отбеляза, че общината е разработила Програма за управление на отпадъците, която е приета от ОбС. Местната власт вече разполага с необходимата техника и хора, които се грижат землището на селото да е чисто.

Всички отпадъци от района на нерегламентираното сметище и съседните дерета, са събрани и загробени по европейска технология. Боклуците са покрити с текстилна мембрана и дебел пласт пръст. Изградени са и съоръжения за отводняване на терена и всичко останало, което допринася за предпазване на почвата от замърсяване. Кметът Андрей Симов подчерта, че ОбА е разработила система за извозване със собствен превоз битовите отпадъци на жители на селото до депото в гр. Златица. Предлагат се и услуги за освобождаване на хората от строителни и други отпадъци, срещу минимална такса, заплатена в общината. „Смело мога да кажа, че сметище в село Антон вече няма и няма да има. Ще се постараем да управляваме територията си по най-приемлив и справедлив начин“, каза г-н Симов.

Пръстта за рекултивиране на старото сметище е иззета от местност, намираща се на около 500 м. от него. Ямата, която се е образувала там, сега се използва за депониране на растителни и строителни отпадъци. Растителните се компостират, а част от строителните се използват за инертни материали и насипи, ако тяхното състояние позволява това. Обемът на ямата е достатъчен, за да служи за тази цел повече от десет години, каза Андрей Симов. На стълб в близост до нея е монтирана камера, захранвана от фотоволтаичен панел, а сигналът се приема на монитор в центъра за наблюдение на землището на общината. И в реално време може да се види кой не спазва наредбите и трябва да бъде санкциониран.

Проектът за рекултивиране на нерегламентираното сметище е на стойност от 230 000 лв., предоставени от ПУДООС, а 3000 лв. е съфинансирането на изпълнението от общинския бюджет. Тази сума ще бъде изразходвана за биологичната рекултивация на терена, която ще бъде извършена през следващата година. Предвидените по проектната документация дейности са изпълнени за срок от три месеца, при високо качество на строителството, за което г-н Симов благодари на колектива на фирмата, работила по проекта. Спазени са всички норми и изисквания и теренът вече не показва с нищо, че някога е бил сметище. Специална указателна табела напомня на преминаващите през района, че строителните отпадъци се депонират в изкопаната ямата, а при констатиране на нарушители се налагат глоби от 300 до 1000 лв.

По време на посещението в двата обекта общинският автомобил се освободи от товара си – голяма купчина листна маса, изсипвайки я в ямата за компостиране.

Деца изпращат Есента с празници
Prev Post Деца изпращат Есента с празници
КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА АНТОН  Помагат на семейство за по-весели празници
Next Post КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА АНТОН Помагат на семейство за по-весели празници
Related Posts

Leave a Comment: