В ОБЩИНА ЧАВДАР Представиха демонстрационен проект за управление на отпадъците

  • 0
  • 71 преглеждания

На 30 октомври в заседателната зала на Община Чавдар се проведе пресконференция за представянето на демонстрационен проект за управление на отпадъците в общината. На нея присъстваха кметът Григор Даулов, председателят на Общинския съвет Мария Томева, служители от общинската администрация, граждани и медии. Събитието беше проведено при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Пресконференцията беше открита от Даулов, който заяви, че на общината са предоставените средства са в размер на 100 % от всички предвидени доставки на материали и услуги по договора. Общата стойност на проекта е 170 800 лв., от които 142 443.00 лв. са европейско, а останалите 25 137.00 лв. са национално финансиране. Продължителността на изпълнението е петнадесет месеца. Общата цел на проекта е да бъде оптимизирана и подобрена системата за управление на отпадъците в Община Чавдар с акцент върху зелените биоразградими отпадъци и тези, които подлежат на рециклиране.

Повече информация за проекта представи неговият ръководител Костадин Костадинов. Той заяви, че дейностите, които ще бъдат реализирани с изпълнението на проекта са четири. Първата е подготвителна, втората е свързана със закупуването на 450 компостера и 350 кофи за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат раздадени на жителите на Община Чавдар. Третата дейност е разяснителни кампании за населението за разделното събиране и компостирането. Ще има детски конкурси на екотеми, като се разчита на активността на децата.

Последната дейност е свързана с информираност и комуникиране с обществеността чрез медиите. Кметът Григор Даулов допълни, че ще бъдат изработени информационни материали и наръчници с упътване за обслужване на компостерите. „Надяваме се да се справим с проблема на проблемите!”, каза г-н Даулов.

Костадин Костадинов поясни, че проектът е насочен най-вече към биологичния отпадък, който се генерира от домакинствата и може да се използва. Разяснителната кампания щ въздейства и върху гражданската самоинициатива и самосъзнание. Г-н Костадинов пожела успешно изпълнение на проекта, с което пресконференцията беше закрита от кмета Григор Даулов.

В ОБЩИНА ПИРДОП  Раздават 950 компостера на домакинствата
Prev Post В ОБЩИНА ПИРДОП Раздават 950 компостера на домакинствата
В ОБЩИНА АНТОН  Ученици организираха есенен празник
Next Post В ОБЩИНА АНТОН Ученици организираха есенен празник
Related Posts

Leave a Comment: