В ОБЩИНА ПИРДОП Раздават 950 компостера на домакинствата

  • 0
  • 77 преглеждания

Обособяват се 17 площадки за контейнери за разделно събиране на отпадъци

В залата на Община Пирдоп на 30 октомври се проведе встъпителна пресконференция за изпълнението на демонстрационен проект за управление на отпадъците, който общинската администрация е спечелила по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ на Европейския съюз. Той е на обща стойност от 373 307.69 лв., от които 311 347.16 лв. са европейско финансиране.

В пресконференцията с представители на местните медии, участваха кметът Ангел Геров, ръководителят на проекта Костадин Костадинов и членове на екипа, който ще управлява предвидените за извършване дейности.

Общината ще закупи 950 компостера с обем от по 650 л. и 51 контейнера за разделно събиране на отпадъците. Очакванията на местната власт са с реализацията на проекта да се намали значително депонирането на зелени отпадъци от домакинствата. Компостерите ще бъдат раздадени на собствениците на еднофамилни жилища с дворове в гр. Пирдоп и село Душанци. Една от целите на проекта е да се създадат навици у жителите на общината за получаване на биологична маса за подхранване на домашните градини и стопанства, каквато е европейската и световната практика.

Контейнерите ще бъдат разположени на 17 площадки – по три на всяка от тях, в районите на жилищните блокове, за разделно събиране на отпадъците от пластмаса, хартия, стъкло и др., генерирани от семействата, които ги обитават. Жителите на общината ще бъдат запознати с целите на проекта и начините за използване на компостерите със специално разработени информационни материали и чрез местните печатни и електронни медии. Ще се проведат и срещи с гражданите за разясняване на принципите на кръговата икономика и значението на намаляване на зеления отпадък и разделното събиране на хартиени, пластмасови и други предмети, използвани от населението, които да бъдат рециклирани след употребата им. Ще се предлага на хората да предават и стари битови уреди, които могат да се възстановят и използват отново в домакинствата.

Листната маса и зелените отпадъци, които се събират от обществените терени, като парковете и градинките, ще се депонират на сметището за битови отпадъци край гр. Златица, където в момента се изграждат сепарираща и компостираща инсталации, уточни кметът Ангел Геров.

Проектът за компостиране на зелената маса и разделното събиране на битови отпадъци е стартирал на 29 август, а неговият край ще бъде на 29 юли 2022 г.

ПРОЕКТЪТ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПА ГЕОТЕХМИН „НАШЕТО ЗЕЛЕНО УТРЕ“  Продължава в още общини от Средногорието
Prev Post ПРОЕКТЪТ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПА ГЕОТЕХМИН „НАШЕТО ЗЕЛЕНО УТРЕ“ Продължава в още общини от Средногорието
В ОБЩИНА ЧАВДАР   Представиха демонстрационен проект за управление на отпадъците
Next Post В ОБЩИНА ЧАВДАР Представиха демонстрационен проект за управление на отпадъците
Related Posts

Leave a Comment: