В ОБЩИНА МИРКОВО Бюджет от над 7 милиона лева за 2021 г.

  • 0
  • 100 преглеждания

На 13 януари в Зала № 1 на ОбА – Мирково се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2021 г. На него присъстваха кметът Цветанка Йотина, зам.-кметът Велко Лисев, председателят на ОбС Петър Грохчев, главният счетоводител Ненка Кръстева, общински съветници, бившият председател на ОбС господин Павел Данкин.

В кратко резюме г-жа Йотина съобщи, че бюджетът е разработен в съответствие с Програмата за управление на Община Мирково. Основните приоритети на общинските финанси са насочени към социалната политика, инфраструктура, образование, спорт и други, както е било и до настоящия момент. Повече подробности по параметрите на проектобюджета представи директорът на дирекция „Обща администрация” Ненка Кръстева. Приходна част в основния финансов документ на общината е в размер на 7 104 270 лв. В разходната част се гарантират средствата за издръжка на общинските дейности и администрацията.

Бюджетът за 2021 г. е значително по-висок, поради заложените средства за обновяване на централния площад и ремонта на главната улица в Мирково, за което писахме в минал брой на вестника. Двата проекта значително ще променят облика на селото. Предвижда се, при благоприятни условия тези два проекта да бъдат реализирани още през настоящата година. Образователната сфера продължава да е приоритетна за общината. Затова по проект ще бъде подменено оборудването на училището в Мирково. Ще бъдат закупени нови чинове и  маси за  учениците, бюра, шкафове и столове за класните стаи, ще бъде подменено цялостно обзавеждане на учителската стая.

Като допълнение кметът Цветанка Йотина заяви, че всички предвидени за асфалтиране улици в Мирково, вече са готови. При предстоящото асфалтиране на ул. „Д-р Г. М. Димитров“ ще бъде взето предвид предложението на Павел Данкин за заустване на тръба в канализацията на улицата, за да не се създават проблеми за живеещите в района.

Кметът Цветанка Йотина подчерта, че в документа са заложени средства за капитални разходи за всички съставни селища. Ще продължи започналото през 2020 г. асфалтирането на улици в селата Бенковски и Смолско, като местната власт се надява да получа допълнителни финансови средства за асфалтиране от Програмата за развитие на селските райони.

В селата Буново и Бенковски ще бъдат изградени кътове за отдих и детски площадки, защото през лятото и ваканциите те се съживяват и улиците се изпълват с детските гласове. Така беше и през времето, когато учениците се обучавах онлайн поради наложените мерки. В Смолско се предвижда да бъде коригиран водопроводът в района на гробищния парк, който е строен отдавна и мястото му не е уместно. В селото ще  бъде изградена  спортна площадка и ще бъде  рекултивирано сметището.

В село Каменица се предвижда да бъде ремонтиран пътя за махала „Илинден. По отношение на  подмяна на водопроводната мрежа в село Буново, г-жа Йотина обясни, че проектът е преработен да се изпълни на отделни етапи, а не цялостно, както беше първоначално, така че общината да може да кандидатства за частично финансиране. Водопроводът на Буново е един от акцентите в моя мандат. Всичко възможно ще направя за реализиране на този проект, каза тя.

Със заложените в бюджета средства общината показва грижата си към всички жители, въпреки че е много по-трудно това да се постига, когато селищата, за които се предвиждат средства, са няколко. По време на обсъждането на проектобюджета бяха дадени отговори и на други запитвания, отправени от граждани. Въпреки че на самото обсъждане присъстваха малко жители на общината, на него бяха очертани основните насоки и дейности на местната власт, които са заложени в документа.

ДВА ОТБОРА НА ФК „ПИРДОП“  Мериха сили с тимове от страната на „Панагюрище Рита“
Prev Post ДВА ОТБОРА НА ФК „ПИРДОП“ Мериха сили с тимове от страната на „Панагюрище Рита“
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР КАБЛЕШКОВ
Next Post 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР КАБЛЕШКОВ
Related Posts

Leave a Comment: