В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА Засаждат в парковете нови видове дървета собствено производство

  • 0
  • 86 преглеждания

При засилени мерки за опазване здравето на служителите от Общинско звено „Гора“ - Пирдоп, се извършиха предвидените за провеждане инициативи в дните от Седмицата на гората 2020, каза ръководителят му инж. Станимир Бучков. Всички дейности са извършени в намален състав от при спазване на изискващите се отстояния един от друг. Отложени за други времена са замислените съвместни инициативи с колективите на „Аурубис България“, учебните заведения и детските градини, каза той.

В Звено „Гора“ – Пирдоп е направен анализ на извършваните до сега дейности и през тази година вниманието на лесовъдите и служителите на звеното е насочено към работа в града и с. Душанци. Там, където е установено, че има изсъхнали дървета или премахнати поради преклонна възраст дървета, на тяхно място са засадени нови. Предпочетени са видове, които имат по-малка коренова система, за да не се разрушават тротоарните пространства, както и такива, които са с декоративни качества и бързо се развиват. Тези стъпки ще продължат и в бъдеще, гарантира инж. Бучков.

Вече са засадени множество дървета от видовете офика, див кестен, моливно дърво и червен дъб, а в парковите територии, където има повече пространство и бял бор. Всички фиданки са произведени в общинския разсадник в с. Душанци.

Служителите на звеното работиха по ул. „Цар Освободител“, в градската градина, подхода към новия гробищен парк и др. В тревната площ до стария гробищен парк са засадени 16 туи, за да се увеличи храстовото присъствие в този район, защото подобрява екстериора и привличат със своята зеленина. Градинките по главната улица в Пирдоп, които са с рози, също са обновени, където е имало такава необходимост, с посадъчен материал, собствено производство, каза той. Инж. Станислав Бучков обясни, че засадените фиданки през миналата година имат добро прихващане, а малкото изсъхнали дръвчета са подменени с нови.

В Ротари парк „Дружба“, познат на местното население и като „Върбите“, за да се запази преобладаващото присъствие в тази паркова територия на вида, са предприети действия за възобновяване на растителността там с повече от 40 плачещи върби. Така паркът отговаря напълно на емблематичното си име, подчерта инж. Бучков. Няколко червени дъба са засадени в парк „Здравец“. Работата по грижата за новите дръвчета и за увеличаване на озеленяването на гр. Пирдоп и с. Душанци ще продължи и в следващите месеци. Поради ограниченията за придвижване в извънредното положение, залесявания в горите няма да бъдат извършвани. По-активни залесителни акции ще бъдат организирани през есента, когато е вторият период от годината за извършване на такива действия.

Ръководителят на Общинско звено „Гора“ инж. Бучков поздрави своите колеги с професионалния им празник и Седмицата на гората, пожелавайки им здраве и отлични резултати в грижата за околната среда и природата.

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2020    Създай, отгледай, предай!
Prev Post СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2020 Създай, отгледай, предай!
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК СТАНИСЛАВ ГОТЕВ  Помага на звено „Гора“ – Пирдоп
Next Post ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК СТАНИСЛАВ ГОТЕВ Помага на звено „Гора“ – Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: