В ОБЩИНА ПИРДОП Приключи разяснителната кампания за домашно компостиране

  • 0
  • 142 преглеждания

В петък – 18 февруари, в Община Пирдоп приключиха поредицата от срещи с граждани в изпълнение на проекта за разясняване използването на компостери за домашна употреба за разграждане на биологични отпадъци и раздаването им на домакинствата.

Както писа вече в. „Регион“, изпълнението на тези дейности  по проекта за намаляване на количествата отпадъци, генерирани от домакинствата, финансиран по програма „Околна среда 2014 – 2020“ на Европейския съюз и от националния бюджет, започна на 7 февруари. На няколко места в гр. Пирдоп до 17 февруари бяха раздавани компостери и информационни материали за използването им на предварително записалите се за получаването им жители на гр. Пирдоп. В петък – 18 февруари, тази кампания приключи с работа на екипа по изпълнението на проекта в с. Душанци.

За десетте дни на срещи с граждани, повече от 550 жители на общината са посетили пунктове и са разговаряли с еколога на ОбА Елена Смиленова, Евгения Мутафчиева и Анка Павлова за използването на компостерите. А повече от 250 от тях са получили веднага пластмасовите съдове за съхраняване на растителни отпадъци в своите дворове. Г-жа Смиленова обясни, че остават за раздаване още около 650 компостери, които жителите на гр. Пирдоп и с. Душанци, заявили желанието си да получат от тези съдове, могат да направят това всеки ден от понеделник – 21 февруари, в границите на работното време, от служителите на общинската администрация.

Възпоменателна вечер за Васил Левски в Челопеч
Prev Post Възпоменателна вечер за Васил Левски в Челопеч
НА РИДА ГЪЛЪБЕЦ  Кощунство в Деня за памет към Апостола
Next Post НА РИДА ГЪЛЪБЕЦ Кощунство в Деня за памет към Апостола
Related Posts