В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Стъпки за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство

  • 0
  • 75 преглеждания

Втора работна среща за последния месец и половина проведе в Община Златица експертът по опазване на културното наследство арх. Мария Каразлатева. На 10 септември тя обсъди със служители от ОбА актуални за местната власт проблеми и стъпки, които да бъдат проведени за опазване и популяризиране старините на Златица и съставните селища.

В дискусията по определяне приоритетните обекти за Община Златица за засилване на тяхното място и роля в Плана за интегрирано развитие на общината участваха Василка Левенова, директорът на Дирекция „Финанси“ Анна Ланкова, главният инженер Тони Куртева, кметският наместник на село Църквище Тотка Стойкова и други работещи в местната власт.

Един от паметниците на културата, към които е насочено вниманието, е възстановяването на сградата на административното управление на Златишка каза през Възраждането. Някогашният конак е в руини, затова бе потърсена помощта на министерство на културата. За спешната необходимост от неговата реставрация, вече бяха проведени срещи на кмета на общината инж. Стоян Генов с министър проф. Велислав Минеков и зам.-министрите доц. д-р Пламен Славов и Весела Кондакова.

Внимание в разговорите по време на срещата бе отделено на археологическите и исторически обекти, разположени в близост до най-краткия и най-използван през Античността и Средновековието път за достъп от земите в днешна Северна България до Тракия. Както е известно, той е преминавал през Златишкия проход, през гр. Златица, с. Църквище и село Петрич, а по долината на река Тополница е навлизал в Пловдивската административна област. Това е един цивилизационен път, който може да бъде важен транснационален културен маршрут, аргументира се архитект Мария Каразлатева, като посочи, че е необходимо да се разработи цялостна програма за опазване, възстановяване и популяризиране на културно-историческото наследство на Община Златица.

По време на дискусията по проблемите, във връзка с предстоящо изпълнение на проект за рехабилитация на улици в село Църквище, бяха набелязани и стъпките, които да бъдат направени за разкриване на интересни и рядко срещани в нашите земи обекти от Античността, каквито са откритите при изкопни работи през 2014 г. в близост до църквата „Света Екатерина“ пещи за строителна керамика. Специалистите са на мнение, че именно в тях са произведени тухлите за построяването на кръстокуполната църква от V в. в село Църквище, на гробните камери в римския некропол край селото и на Еленската базилика при гр. Пирдоп.

В ОБЩИНА АНТОН   Откриха новата учебна година с първа яслена група в детската градина
Prev Post В ОБЩИНА АНТОН Откриха новата учебна година с първа яслена група в детската градина
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“  Успешно приключи програма „Бизнес академия за стартиращи предприемачи 2021“ в Елин Пелин
Next Post ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ“ Успешно приключи програма „Бизнес академия за стартиращи предприемачи 2021“ в Елин Пелин
Related Posts

Leave a Comment: