В ПГТХТ „НИКОЛА ДИМОВ“ - ПИРДОП Гости от Румъния и Северна Македония

  • 0
  • 141 преглеждания

В град Пирдоп стартира реализацията на международен обмен по Програма „Еразъм+” . В проекта „ Вкусовете от вчера – Запознаване  и увеличаване значимостта на кулинарните традиции на етносите” участват румънски, македонски и български ученици. Целта е развиване на интегрирани подходи за ефективно младежко взаимодействие в областта на европейското културно наследство. Дейностите ще обогатят знанията на младото поколение за  културата на хранене, обичаите и традиционната кухня в България, Румъния и Северна Македония. Участниците ще се запознаят с технологията на приготвяне на ястия от древността, празниците,  ритуалите и традициите от този период. Дейностите предвиждат изграждане на поведение за опазване и поддържане на кулинарното наследство. Съвместната работа цели и провокиране на нравствени и естетически ценности, създаване на предпоставки за преодоляване на предразсъдъците, расизма и дискриминацията между етносите. Младите хора ще повишат  своята информираност за възможностите, които предлага членството в Европейския съюз. Не на последно място проектът ще работи за осъществяване на бъдещи международни контакти в сферата на готварството и кетъринга и се представи България като стабилен партньор в международната културна политика.

Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Н. Димов” в Пирдоп не за пръв път е част от подобни проекти. Представя се от 11 ученици от 8 до 12 клас. Учениците от Румъния идват от град Констанца, а македонците от град Гостивар. Проектът продължи от 1 до 7 март.

На първи март се проведе първата среща на представителите на трите държави. На 2 март участниците посетиха музей „Луканова къща” и църквата „Свето Успение Богородично”. Учениците се запознаха с историята на Пирдоп и значението на храма за пирдопчани. На 3 март те посетиха град Копривщица  във връзка с честванията на Националния празник на България.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  И БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ
Prev Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ И БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ
БАБА МАРТА   На посещение в ДГ „Евлампия Векилова“ в Копривщица
Next Post БАБА МАРТА На посещение в ДГ „Евлампия Векилова“ в Копривщица
Related Posts

Leave a Comment: