В ПИРДОП Заменят 4-кубиковите контейнери с „Бобър“

  • 0
  • 113 преглеждания


На конференцията на общинската организация на БСП, проведена на 31 януари, кметът на общината Ангел Геров говори пред местните социалисти за пътищата, по които върви общината от началото на мандата му и през 2017 г. Той заяви, че от няколко седмици изхвърлянето на битовите отпадъци става с новозакупена сметопочистваща машина.

Политиката на местната власт е до месец март използваните досега 4-кубикови контейнери за смет да бъдат извадени от употреба и на тяхно място да се употребяват еднокубикови, тип „Бобър“. Договорът с обслужващата фирма е прекратен. Битовите отпадъци на общината предстои да бъдат депонирани на новото сметище в община Златица,     за което ще се заплаща такса от 82 лв. на тон.

Г-н Геров посочи, че реално цената на битовите отпадъци, от които се освобождава едно домакинство, е 320 лв. И призова през зимния период пепелта от печките на твърдо гориво да не се изхвърля в контейнерите. В това време на годината тя е 60 % от битовите отпадъци на всяко жилище. Кметът на община Пирдоп призова да се говори с хората през пролетта да не изхвърлят зелената маса от градините си в „Бобрите“, защото ще се задръстват с голям обем от отпадъчна маса, без да се оползотворяват напълно съдовете за смет. Той съобщи, че е подготвен и входиран във финансиращ орган проект за улавяне на фините прахови частици от комините на къщите и жилищните блокове. Проектът предвижда на всички комини да се поставят електрофилтри, които да улавят вредните емисии и така да се ликвидира смогът, който се образува над града.

За запознаване на населението с работата на местната власт, вече са подготвени десет табла, които ще се разположат по квартали в гр. Пирдоп и с. Душанци и на тях ще се показват материали на администрацията и ОбС, за да знаят хората какво се прави или предстои да се случи в общината.

В СОФИЯ  Без политици на поклонението пред гроба на Петко Каравелов
Prev Post В СОФИЯ Без политици на поклонението пред гроба на Петко Каравелов
152 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР ВЛАЙКОВ  Ученици и граждани отрупаха монумента на писателя с цветя
Next Post 152 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР ВЛАЙКОВ Ученици и граждани отрупаха монумента на писателя с цветя
Related Posts

Leave a Comment: