В СЕЛО ЦЪРКВИЩЕ Обучение на секретари на общини от региона

  • 0
  • 95 преглеждания

В залата на младежкия център в село Църквище на 30 септември се проведе обучение на председатели на общински съвети и секретари на общини по приложението на Закона за противодействие на корупцията. Темата на обучението бе: „Общи постановки и цели на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“. В него се включиха работещи в общинските администрации в Златица, Копривщица, Пирдоп, Чавдар и други общини от региона.

Домакинът на събитието – кметският наместник на село Църквище Тотка Стойкова, приветства присъстващите и лектора д-р по право Никола Николов. Тя заяви, че работещите в местната власт имат нужда от повече знания и добра информация по темата, която да използват в своята работа. Кметът на Община Златица инж. Стоян Генов подчерта, че идеята за провеждането на обучението е възникнала отдавна. Г-н Генов и г-жа Стойкова са участвали в националното обучение, проведено от д-р Николов, и решили да го поканят да сподели знанията и опита си пред представители на общините от Средногорието.

Д-р по административно право Николай Николов има множество публикации по тази материя, както и три книги по темата за конфликтите на интереси в България. Бил е член и председател на комисията, занимаваща се с тези проблеми в София, както и член на Комисията за конфискация и отнемане на незаконно придобито имущество.

Лекторът заяви, че във всяка община Законът за противодействие на корупцията и спазването на неговите правила означава добра практика в работата на местната власт. Той е инструмент за спиране на злоупотребата с власт, затова във всяка община и общински съвет има изградени комисии по проблема. „Тук съм, за да нямате никакви проблеми с приложението на този закон.“ – каза д-р Николов. Голяма част от проблемите, които възникват с изпълнението му и попълването на декларациите за конфликта на интереси, са причинени от липсата на информация и на конкретно оперативно знание за тези материи, обясни той.

Експертът д-р Николай Николов запозна представителите на общините с лицата, заемащи публични длъжности, които попадат в обхвата на закона, задълженията на органите за назначаване, функциите и задълженията на общинските съвети и постоянните комисии към тях по проблема. Д-р Николов обясни какъв е правилният начин за попълване на декларациите за притежаваното имущество, както и по интереси. Обясни и задълженията и отговорностите на комисията по тяхната проверка, нейната структура и правила, по които да работи, за да не се допускат нарушения в нейната дейност, както и в декларациите, поради незнание. Обучението продължи към два часа, а участващите в него зададоха въпроси от своята практика по темата към лектора, на които той отговори.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ  Дари лични средства за обновление на параклис в махала „Среден Бодят“ на село Петрич
Prev Post ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ Дари лични средства за обновление на параклис в махала „Среден Бодят“ на село Петрич
В МИРКОВСКОТО УЧИЛИЩЕ  Неповторим час по музика
Next Post В МИРКОВСКОТО УЧИЛИЩЕ Неповторим час по музика
Related Posts

Leave a Comment: