ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА Ден на отворени врати в „Аурубис България“

  • 0
  • 105 преглеждания

В събота – 19 май, повече от двеста жители на общините от Средногорието, студенти от висши учебни заведения, ученици и гости от чужбина имаха възможност да се запознаят с постиженията на „Аурубис България“. Те бяха посветени на 60-годишнината от откриването на медодобивния завод през 1958 г. На разделените на три групи посетители в приемната зала на компанията чрез мултимедийна презентация бе показан пътят на червеното злато – медта, от постъпването му като концентрат в комбината, преминаването му през пещите и конверторите, до добиването на основния продукт – рафинираната мед, с чистота от 99.99 % и сертифициран на Лондонската метална борса.

Директор „Човешки ресурси“ Анелия Димова и Ивайло Георгиев – ръководител „Връзки с институциите и комуникации“ в дружеството, подробно представиха пред своите гости възходящото развитие на предприятието за изминалите шест десетилетия, успехите, които е завоювал колективът му през годините, постоянният ръст в производството на мед и сярна киселина. Първият открит метал в живота на човечеството днес намира приложение в много страни от бита на хората – в производства на електрониката, машиностроенето, автомобилостроенето, енергетиката, транспорта, авиационната промишленост и др., като бе подчертано, че в следващите години използването на медта ще е още по-голямо.

В момента „Аурубис България“ е на второ място по размера на годишния приход в икономиката и с основен принос за растежа на Брутния вътрешен продукт и износа на страната. В предприятието работят 850 висококвалифицирани специалисти и изпълнителски кадри, заети в четири направления – Металургия, Рафинерия, Производство „Сярна киселина“ и Обогатителна фабрика, а с броя на заетите от външни фирми и доставчици, нарастват на повече от 2800 души. Компанията дава приблизително 9 % от общия износ и около 6 % от вноса на България. Преките инвестиции в обновление на производството и екологията са за над 1.1 млрд. лв., а рекордни за цялата история на завода резултати са постигнати през миналата година. Преработени са над 1 357 100 т. концентрати, произведени са 375 200 т. аноди, 228 500 т. катоди и 1 358 500 т. сярна киселина. Постигнат е изключителен успех в опазването на околната среда и заводът днес е един от най-екологичните производители в тежката промишленост в света.

След запознаване със задължителните на територията на завода правила за безопасност, за всяка от групите, в някои от които бившите работници на завода, сега пенсионери, бяха преобладаващи, бе осигурена обиколка за разглеждане производствените мощности на компанията. Посетителите на Осмия ден на отворени врати на „Аурубис България“, имаха възможност да видят отблизо работата на агрегатите и съоръженията в Металургично производство, Рафинерия, Производство „Сярна киселина“ и Обогатителна фабрика. За всички имаше в края на пребиваването в предприятието кетъринг и рекламни материали за компанията.

Подписаха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото за 500 000 лева
Prev Post Подписаха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото за 500 000 лева
КРЪГЛА МАСА ЗА ТОДОР ВЛАЙКОВ И ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ
Next Post КРЪГЛА МАСА ЗА ТОДОР ВЛАЙКОВ И ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ
Related Posts

Leave a Comment: