ЗА ПАЗИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДАТА Грижата за гората е през всичките дни на годината

  • 0
  • 47 преглеждания

Инж. Надежда Недкова – зам.-директор на Държавно горско стопанство - Пирдоп

В един от дните на Седмицата на гората – 4 април, посещаваме горски разсадник „Манджерин“, стопанисван от ТП „Държавно горско стопанство“ – Пирдоп. Мотото тази година на Седмицата, чието начало е поставено в далечната вече 1925 г., е „История и традиции в грижа за бъдещето на гората“. На национално ниво се отбелязват и 140 години от създаването на централната горска служба, 120 години от началото на горския печат и 110 години от учредяване сдружението на българските лесовъди.

Разсадник „Манджерин“ е един от най-старите в района, разказа инж. Надежда Недкова и се разпростира на 73 дка. Тя вече двадесет години работи по специалността си „Лесовъд“ в района, и преди време, в продължение на около десет години, е била ръководител на разсадника. От няколко месеца инж. Недкова е зам.-директор на ТП ДГС – Пирдоп. В стопанството има още два такива обекта – в гр. Копривщица и в с. Мирково, за които лесовъдите се грижат и извършват дейности в тях, обяснява тя.

Десетина служители на стопанството, което е част от Югозападното държавно предприятие – Благоевград, отглеждат различни дървесни видове, предназначени за залесяване в горски територии, паркови пространства и за продажба на клиенти. Повечето от тях са жени и са отговорни за всичко, което е свързано с отглеждането на фиданките – от подготовката на почвата и лехите, събирането на семена на растителните видове от определени територии, окопаване, поливане на заетите площи, а когато е наложително и провеждане на мероприятия по растителна защита. Само преди седмици те подготвили за предоставяне на ЮЗДП и клиенти над 280 000 млади дръвчета, които сортирали по качество, преброили и пакетирали, за транспортиране до мястото на залесяването им. И образно казано, за екипа на стопанството отбелязаната от 1 до 7 април Седмица на гората, са всичките дни от годината.

В момента се отглеждат предимно широколистни фиданки и малко иглолистни, като тази дейност е развита предимно в разсадника в гр. Копривщица, който е на по-висока надморска височина. Готови за залесяване са здрави и достатъчно израсли фиданки от бял и черен бор, смърч, кипарис и обикновена ела. А от широколистните – зимен дъб, цер, благун, дъб, явор, ясен и малко тополи. За последният вид обаче е необходим значителен воден ресурс на терена и затова отглеждането му е ограничено. Това са предимно местни дървесни култури, които по-лесно се аклиматизират при залесяване в горските територии.

Групата, която работи на разсадника, е мобилна и когато е необходимо, с предоставения за тяхната работа високопроходим автомобил, се придвижват от единия обект до другия, за да се свърши възложената им работа. В момента Държавното горско стопанство – Пирдоп, като част от Югозападното държавно предприятие, е в процедура на сертификация. И когато изискванията по нея бъдат защитени, в разсадника ще се отглежда посадъчен материал само по естествен път, без третирането им с препарати, каза инж. Недкова.

За 2019 г. са предвидени за залесяване с горски култури 362 дка през пролетта и още 129 дка през есенните месеци. За попълване на терени с вече залесени видове, е заложено в плана на стопанството да се работи на 78 дка тази пролет. Полагат се грижи и се наблюдава развитието на площите в землищата на общините Челопеч и Мирково, които са залесени след градушката, засегнала района през 2014 г., обясни зам.-директорът на ТП ДГС – Пирдоп. Тези терени вече са извън периода на т. нар. инвентаризация и това са последващите дейности, които са задължителни за отглеждането на млади гори. С доброволен труд се изпълнява и проект за възстановяване на терени, засадени преди десетилетия с тополи, които са били отсечени поради опасност от пречупване при вятър или са с заболяла от времето дървесина, като нетраен вид.

В дните от Седмицата на гората служителите от стопанството работиха заедно с колегите си от Общинско звено „Гора“ по засаждане на фиданки в парка на града и при МБАЛ. Бяха и в Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ в гр. Златица. А на 13 април – събота, ще участват и в съвместна акция с ученици на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ по повод Деня на ромите (8 април).

Минчо Вълчев – главен инженер на Горско стопанство – Пирдоп (вляво)  и горски стражар Ерджан Ахмед пред една от лехите с фиданки за залесяване

ДЕЦА И СЛУЖИТЕЛИ НА ДГС – ПИРДОП   Засадиха заедно дръвчета
Prev Post ДЕЦА И СЛУЖИТЕЛИ НА ДГС – ПИРДОП Засадиха заедно дръвчета
Next Post УСПЕХИ НА САМОДЕЙЦИ ОТ СРЕДНОГОРИЕТО
Related Posts

Leave a Comment: