ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ПИРДОП

  • 0
  • 120 преглеждания


По повод отказа на общините Антон и Златица да подпишат Меморандум за дофинансиране на „МБАЛ-Пирдоп“ АД за следващ период (след 01.02.2019 г.)

Уважаеми жители на Средногорския регион,

Уважаеми общински съветници от Средногорския регион,

Уважаеми кметове на общини от Средногорския регион,

Финансовите проблеми на МБАЛ - Пирдоп и опитите да бъде стабилизирано единственото лечебно заведение в района продължават от десетилетия. Кризите периодично се задълбочаваха през годините и поставяха болницата на ръба на фалита, тъй като приходите от дейности по клинични пътеки към НЗОК не са достатъчни за нейната издръжка. Пределно ясно е, че за да съществува болницата, оперативните загуби трябва да бъдат дофинансирани.

На 09.05.2017 г. беше подписан Меморандум за стабилизиране и развитие на „МБАЛ Пирдоп“ АД, с което акционерите поеха ангажимент да дофинансират оперативния й дефицит според броя на жителите, съвместно с предприятията „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Елаците-Мед“ АД, страни по Меморандума. Благодарение на това споразумение болницата постепенно се стабилизира и продължава да изпълнява дейността си.

Засега!

Многопрофилната болница за активно лечение – Пирдоп е собственост на общините-акционери Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч! За съжаление, има акционери, които не желаят да поемат отговорност и да осигурят здравна грижа на своите жители. От подписването на Меморандума до настоящия момент единствените страни, които не изпълняват финансовия си ангажимент, са общините Златица и Антон. Припомняме, че 25 % от пациентите на болницата са жители на Община Златица, а 4 % - жители на Община Антон. Със скорошни свои решения общинските съвети на Златица и Антон отказват да подпишат следващия меморандум за периода след 01.02.2019 г. По този начин със сигурност ще възпрепятстват по-нататъшните ни усилия за стабилизация и нормална работа на лечебното заведение.

Единственото работещо и ефективно решение на „сагата МБАЛ - Пирдоп“ досега бе постигнато с подписването на меморандум за стабилизиране и развитие на „МБАЛ Пирдоп“ АД. Единственото справедливо решение за дофинансиране дейността на болницата е чрез финансиране според броя на жителите. Община Пирдоп, не само че коректно изпълнява до момента финансовия си ангажимент в размер на 249 326 лв. от началото на меморандума, но и финансира болницата с допълнителни 103 000 лв. Считаме, че щом една от най-бедните общини може да спази поетите ангажименти в интерес на своите жители, то несъгласието или финансовата невъзможност не са оправдание да се натоварят коректните акционери с чужди отговорности.

Редно ли е жителите на 5 общини да страдат заради неразумните решения на 24 души, положили клетва като общински съветници „да се ръководят от интересите на гражданите... и да работят за тяхното благоденствие.“?!

С оглед на гореизложеното, ние, общинските съветници от Общински съвет – Пирдоп, потвърждаваме взетото си Решение № 105 / 25.10.2018 г.:

1.     Общински съвет - Пирдоп приема да бъде страна по следващ меморандум за предприемане на действия и поемане на финансов ангажимент, с оглед оздравяване на „МБАЛ - Пирдоп” АД и с цел нейното нормално функциониране като лечебно заведение.

Месечните вноски на общините-акционери, страни по меморандума, да бъдат определени на брой жители за съответната община.

Общински съвет – Пирдоп на следващо заседание ще вземе решение, относно разкриване на Хирургично отделение, след като се запознае със становището на работната (експертна) група.

С настоящата Декларация остро възразяваме срещу Решение № 441 / 25.10.2018 г. на ОбС - Антон и Решение № 402 / 05.11.2018 г. на ОбС - Златица, за неподкрепа подписването на нов меморандум!

Настояваме горепосочените общински съвети да поемат своята отговорност за осигуряване възможност за болнично лечение на своите избиратели!

Ние, представителите на Община Пирдоп, призоваваме колегите си кметове и общински съветници от общините Антон и Златица, да преосмислят фактическата ситуация, като не позволят да се загуби постигнатият напредък и единственото лечебно заведение в региона отново да потъне във финансови задължения.

Ангел Геров (п)                             Мария Шентова (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - ПИРДОП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Васил Кафеджиев (п)

Георги Чобанов         (п)

Донка Бикова (п)

Димитър Иванов (п)

Евгени Додов (п)

Емил Николов (п)

Милена Мачканова (п)

Младен Младенов (п)

Райна Алдева (п)

Райна Михова (п)

Силвия Георгиева (п)

Тодор Велчев (п)

29.11.2018 г.

Гр. Пирдоп

Prev Post ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Удостои с награда Община Челопеч
ХУДОЖНИКЪТ АНТОН МАРУСЯ ФИЛЧЕВА  Подари осем картини на родното си село
Next Post ХУДОЖНИКЪТ АНТОН МАРУСЯ ФИЛЧЕВА Подари осем картини на родното си село
Related Posts

Leave a Comment: