КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПИРДОП АНГЕЛ ГЕРОВ

  • 0
  • 110 преглеждания

Намалихме задълженията от минали мандати с над един милион лева

- Г-н Геров, пред празника сме на Община Пирдоп, как посреща един от най-важните си дни в годината местната власт?

- С работа по ежедневните задачи, които ни притискат, образно казано от всички посоки. Организирането на Деня на град Пирдоп изисква много труд и енергия, дори, бих казал, и емоция, раздаване на силите. За нас, за работещите в местната власт, няма празник, дори и ден като този, е делник.

Посрещаме го и с оптимизъм, тъй като, по стечение на обстоятелствата, по втория прием по Мярка 7.2, входирахме два проекта, с които очакваме да бъдем класирани за финансиране. Търсим и средства за намаляване на задълженията от финансовото наследство, което правим от началото на мандата. Това ни е задача № 1.

Позволявам си да посоча, и гражданите трябва да го знаят, че сме намалили неразплатените разходи от минали години с над един милион лева, като нямаме натрупани нови към държавата, изпълнители и доставчици на услуги. Но това е за сметка на спрените ни капиталови разходи и изравнителна субсидия от Министерството на финансите. С минимални финансови средства се стремим да поддържаме живота в общината.

Трудно е, но се справяме.

- Разбрахме, че днес (Бел. на ред.: - 13 юли), сте подписали, заедно с колегите си кметове от останалите шест общини от Средногорието, договора за закупуване на сепарираща и компостираща инсталация на сметището за отпадъци. Какво означава това за жителите на региона, и конкретно за Община Пирдоп?

- На първо “четене” на новината това означава, че всички общини ще бъдат “натоварени” със самоучастието в проекта. Съфинансирането от страна на Община Пирдоп е в размер на около 286 000 лв. За другите общини сумата е различна и е съгласно дяловото участие в Сдружението за управление на битовите отпадъци. Ефектът от този договор ще се появи след неговото приключване, т. е., когато двете инсталации влязат в експлоатация. Предполагам, че по-голямата част от гражданите, на която и да е община, не знаят, че съгласно европейските директиви, когато няма сепариране и рециклиране на отпадъка в депото, се заплаща на държавата такса, която всяка година се увеличава. За 2017 г. таксата беше 40 лева на тон отпадък, за настоящата е 47 лв., за 2019 г. ще е 57 лв., а от 2020 г. – става 100 лв. на тон отпадък. И това неминуемо рефлектира върху другата такса – “Смет”. С тази инсталация ние, говоря за седемте общини, трябва да постигнем заложените индикатори за 50 % рециклиране на отпадъците, които се генерират на територията на общините. И когато този индикатор бъде постигнат, таксата към Министерството на околната среда и водите отпада.

Това нещо ще доведе, бих казал, до “задържане” размера на такса “Смет”. През 2020 г. влиза в сила нова формула и методика за определяне на това задължение на гражданите, което, няма как, да не доведе до увеличение. И това е за цялата държава. С колко – все още не може да се каже, тъй като Министерският съвет не е казал каква е методиката и как ще се изчислява тази такса.

Но, независимо от това, с колко ще се увеличи такса “Смет”, както и тази, по чл. 62 от Закона за опазване на околната среда – разчетите са направени до 2020 г. След тази времева граница, таксите ще нараснат драстично, ако има нерегламентирани сметища и такива без сепариращи и компостиращи инсталации, и страната ни ще влезе в наказателна процедура по европейското законодателство. Това ще рефлектира върху гражданите. Хубавото и доброто за нас е, че подписахме договора за закупуването но инстаолациите и срокът за изпълнение на проекта е до 31 декември 2019 г. Имам притеснения дали ще можем да се справим с изграждането им, тъй като от страна на държавата закъсняха с втория прием на документи, а и има процедури, които трябва да бъдат спазени. Знаете, че у нас има фирми, които имат “готови” жалби за всичко и срещу всичко, и навлезем ли в такава ситуация на обжалване на процедурата, според мен, няма да можем да се справим до крайния срок, заложен по програмата. Факт е, обаче, че успяхме “да се качим на последния влак”. Свършим ли това, няма да бъдем санкционирани.

- Какви други проекти ще бъдат реализирани в следващите месеци. Хората недоволстват от многото дупки и лошото състояние на улиците. Ще се рехабилитира ли уличната мрежа?

- Прави са гражданите – в целия град, в цялата община, няма улица, която да няма дупки и да е в добро състояние. Вече имаме избран изпълнител за изкърпване на улиците в Пирдоп. Финансовите средства, с които разполагаме, не са големи, казах и на сесията на ОбС, че приоритет са най-натоварените улици в града и тези, които са в най-лошо състояние. Хората не трябва да очакват, че ще подобрим уличната мрежа в целия град. С този финансов ресурс през 2018 г. повече не можем да си позволим. Правим “кръпки”, а не ново асфалтиране. Всеки ден съм из града и виждам, че целият град е за ремонт. Дори и по главната ни улица има дупки, наклонени бордюри, шахти от дъждовната канализация, които трябва да се подобрят. Но, това са възможностите на общината, с милионите левове задължения, които заварих, повече не можем да си позволим. Същевременно, търсим и финансов ресурс, да направим това в по-голям обем. Последното, което направихме, е подмяната на осветлението на околовръстното шосе – ул. “Стефан Стамболов” от единия до другия край е само с LEDосветление. Там осветителните теля бяха много стари, с мощност по 100 вата, а сега са по 40 вата, и осветеността е по-добра. Предвиждаме да подменим всички осветителни тела по главната улица от автогарата до центъра. Те са тип “фенери”, не светят около две-трети от тях и са много енергоемки. Ще ги подменим с LED осветителни тела. В момента правим проби с различни модели, за да видим кое ще е най-доброто, най-евтиното и икономично. Голямо търсене падна, докато намерим осветителните тела, които са ни нужни. Направихме тест в продължение на три – четири месеца по ул. “Княз Александър Батенберг”, за да видим резултатът какъв е. И едва след това започнахме да ги закупуваме, за да е по-евтино, а монтажът им се възложи на фирма.

Около Нова година очакваме да излязат резултатите и да бъдем класирани по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз. Кандидатствали сме с два проекта – за закупуване на метачна машина за общината, а по другия проект – монтиране на рампи за скейтборд и на няколко модулни детски площадки на различни места в града и село Душанци. Надявам се, че поне единият от тях ще бъде одобрен. Ще се радвам и успех за нас ще бъде, ако получим положителен отговор и на двата.

- С проекта за детските градини, как стоят нещата?

- Процедурата е задължителна при обществените поръчки и това ни забави, но вече подписахме договора, изпращаме документите в Държавен фонд “Земеделие” за последващ контрол, което се надяваме да стане бързо. И до края на месеца да стане съгласуването на проведената процедура, след което стартираме строителните дейности. Със сигурност няма да успеем да ремонтираме всички детски градини, колкото и добра да е организацията. А и не е редно да претупваме нещата – като се прави нещо, да е както трябва. Надявам се до началото на новата учебна година една от сградите да е готова. Ако времето през есента позволи, може да се работи и до месец ноември. Но това е свързано и с другия проблем – преместването на децата. Ако имаме такава възможност, ще прецизираме нещата с директора на детските градини, с РЗИ и Регионалния инспекторат по образование. Ще проведем и среща с родителите, за да получим и тяхното одобрение и разбиране. Във всяка една детска градина са около 100 деца, които временно трябва да бъдат обучавани и възпитавани в другите две, за да може в границите до месец и половина да се работи. Не на всеки родител това ще е удобно и трябва да се съобразим с тях. Искам, обаче, да заявя, че това е в интерес на всички нас – и общината, и родителите, децата да бъдат в удобни, уютни и прекрасни условия и среда на обучение.

За проектите за рехабилитация на пътищата Душанци – Антон и Пирдоп – Душанци, имаме отказ от ДФ “Земеделие”, тъй като до прага, който се финансира, на нас не ни стига една точка. Същото нещо имаме и за ремонта на уличната мрежа, където не ни достигнаха две точки. По таблицата за оценка на проектите, събираме навсякъде максимален брой точки. Единствено по показателя “Безработица” сме под неговия праг, защото ръстът й при нас е под 10 % и не можем да вземем двете точки, които се дават. Това ни попречи да бъдем класирани.

По втори прием на Мярка 7.2, сме входирали отново двата проекта за рехабилитация на улиците, с финансиране до 600 000 евро и за спортна инфраструктура, където предвиждаме ремонт на мини футболния терен и с подмяна на тревната настилка и на част седалките за зрители. Имахме намерение да се подмени и осветлението, но наредбата за приема на документи не позволява повече. По партньорската програма с “Аурубис България” в близките дни започва ремонт на спортната зала, с подмяна на дограмата обновяване на санитарните помещения. Ремонтът на спортната зала ще продължи с новата партньорска програма между общината и компанията и през следващата година по това време тя ще има друг облик. През настоящата година направихме нещо, което го нямаше повече от двадесет години – възстановихме водопровода за поливане на терена с тревно покритие в спортния комплекс. Косим го редовно. Още малко усилия ще ни трябват, за да го приведем в по-приличен вид. Имаме да решаваме проблема с подпочвената вода, за която не знаем дали е от дефектирала водопроводна инсталация или от естествен водоизточник. Но търсим начини да го отстраним и ще го направим.

- Програмата за Деня на Пирдоп какво предвижда. Какви гости и изпълнители да очакват пирдопчани на „Еленско“?

- Програмата вече я обявихме по информационните табла на общината. Празникът ще бъде юбилеен – навършват се 125 години, откакто се знае, че е имало чествания на това свято и заредено със силна духовна енергия място. Постарахме се веселието да достави удоволствие на жителите и гостите на града. Водещ ще бъде Драго Драганов, гост-изпълнител е Цветелина. За най-малките жители ще има аниматори. За втора година председател на журито на конкурса за най-вкусен пирдопски тутманик ще бъде известният кулинар и шоумен Ути Бъчваров.

Тук и ние получихме една изненада от Ути Бъчваров – ще заснеме филм как се приготвя традиционният пирдопски тутманик и вкусната жертвена гозба за празника. Всеки край на България има специфични местни традиции в приготвянето й. Като кулинар той е бил впечатлен през миналата година от начина, по който се прави корбанът. Честно казано, много си го харесвам нашият и го предпочитам пред други такива. Неповторимият му вкус го е грабнал и той изяви желание да заснеме с екипа си целия процес на приготвянето на традиционната за празника ни гозба. И в първото си есенно предаване той ще покаже на зрителите на националната телевизия как празнуват пирдопчани с рецептите за тутманика и за нашата вкусна, ароматна и много апетитна гозба. И това ще е безплатна реклама и популяризиране на общината и Пирдоп в едно от най-гледаните и предпочитани предавания на БНТ.

Изненада за посетителите на Деня на Пирдоп ще бъде и гостуването на Кристиян Илиев, който ще изпълни няколко песни. Ще участват и наши фолклорни състави, клубът по спортни танци. А гости от чужбина ще ни бъдат двама представители на побратимения ни град Егоревск от Московска област на Руската федерация. Ще посрещнем и партньорите си от двете общини, с които си сътрудничим по програмата за трансгранично сътрудничество от Република Сърбия – Палилула и Алексинац.

- Накрая, Вашето пожелание към жителите и гостите на Община Пирдоп?

- Да са здрави и „Добре дошли!“ на „Еленско“! Убеден съм, че ще останат доволни от всичко, което сме подготвили и ще се отморят сред красивата природа, на магията на това неповторимо и заредено със силна духовна енергия и символи на християнството място. Нека да имат предвид, че само преди ден най-древният храм в района ще е чествал своя патрон и покровител – Св. Илия. Колективът на общинската администрация се е подготвил да ги посрещне и да отговори на желанията на всички. Пожелавам им настроение, веселие, емоции и много приятни минути с юбилейната празнична програма. За мен и екипа на общината ще бъде чест и удоволствие да ги посрещнем като домакини на летния празник на Пирдоп!

ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“ ПО МИНИ ФУТБОЛ

Успешен проект и празник за състезатели и почитатели на най-популярната игра

Кметът на Община Пирдоп Ангел Геров изрази задоволството си в дните преди летния празник на града, че проектът “Лига “Средногорие” по мини футбол след първото си издание е успешен. Интересът към нея нараства, и той отправи поздрави към всички участници и отбори в изданието на лигата през сезона 2017 – 2018 г. Зам.-председателят на Българската асоциация по мини футбол буквално казва: “Вие сте уникални! След всеки мач, независимо от резултата, от спортната злоба и хъс за победа, състезателите са заедно и са приятели помежду си. Това е истинският празник на спорта!”.

„За мен това е нещото, което трябва да запазим и да го развиваме. – заяви г-н Геров. Надявам се, че от месец септември лигата ще продължи в същия дух и общината ще продължи да подкрепя и помага тази инициатива. Казвал съм го неведнъж, че сме длъжници на спорта и младите. Радващото е, че в месеците, в които лигата се провежда, всяка неделя има срещи, които събират немалко публика и създават емоции. Хората излизат от домовете си и се отдават на забавления, независимо че отборите са само “наши”. Но това пък е и чарът на надпреварата – всички се познават и са приятели“.

От общината са помислили за удобството на състезателите и спортуващите. С „Аурубис България“ е подготвен проект на мини футболното игрище с изкуствено покритие да се направят съблекални, за да може футболистите да има къде да се подготвят за срещите. Уверенията са, че до началото на новия сезон съблекалните да бъдат готови.

ЗА 20 ГОДИНИ СТАЖ В „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“  Служители получиха златни пръстени в годината на 60-тия юбилей
Prev Post ЗА 20 ГОДИНИ СТАЖ В „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ Служители получиха златни пръстени в годината на 60-тия юбилей
АНСАМБЪЛ „БЪЛГАРЕ“  Събра 6480 лева за Симеон Хрисков в Пирдоп
Next Post АНСАМБЪЛ „БЪЛГАРЕ“ Събра 6480 лева за Симеон Хрисков в Пирдоп
Related Posts

Leave a Comment: