ОБЩИНА ЧАВДАР Подписа два договора за проекти с външно финансиране

  • 0
  • 104 преглеждания

През миналата седмица Община Чавдар подписа два договора, които ще бъдат „“реализирани в следващите месеци с финансовата подкрепа на Министерството на труда и социалната политика и Националния доверителен фонд.

За модернизацията на съществуващата материална база в Домашния социален патронаж от Фонд „Социална закрила на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени на общината 30 000 лв. Благодарение на тях ще бъде подменено оборудването за приготвяне на храна с нови енергоефективни кухненски електроуреди, мивки, рафтове, работни маси, което значително ще подобри работата на екипа на патронажа и несъмнено ще подобри качеството на храната, предоставяне на ползващите услугите на социалното заведение. Ще се намалят и разходите за електроенергия, а условията за работа на персонала ще отговарят на съвременните изисквания и норми.

Модернизацията на материалната база за предоставяне на услугата в Община Чавдар ще доведе оптимизирането на социалното подмомагане чрез по-добро качество на услугите при намалени разходи за предоставянето им, съобщи за в. Регион“ Григор Даулов от ОбА. Проектът е част от плана за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г. По Стратегическа цел 1 – „Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда“, Приоритет 1 - „Укрепване на човешкия капитал“.

Вторият проект е за въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на пощата в село Чавдар и е на стойност 65 661.37 лв., предоставяни от Националния доверителен екофонд по инвестиционната програма за климата. Стойността е формирана след избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. След енергийно обследване на сградата е изготвен технически проект, съгласно който ще бъде подменена дограмата с ПВЦ и стъклопакет на зданието, ще бъдат топлоизолирани външните стени, както и на покрива и пода на помещенията. Очакванията са след приключване на строителните дейности, да се постигне икономия до 92 мегаватчаса годишно, намаляване на разходите за топлоенергия и редуциране на емисиите парникови газове с 63 тона годишно.

Сградата на пощата в село Чавдар е построена през 1999 г. и е единствената общинска сграда, на която не са изпълнени мерки за енергийна ефективност.

ЗЛАТИЦА И МИРКОВО  Част от четвъртото „Ретро рали България“
Prev Post ЗЛАТИЦА И МИРКОВО Част от четвъртото „Ретро рали България“
УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП  Представиха седянка по Влайковски
Next Post УЧЕНИЦИ ОТ ПИРДОП Представиха седянка по Влайковски
Related Posts

Leave a Comment: