СЛУЖИТЕЛИ ОТ „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД С първа награда от национален конкурс за млади учени и специалисти

  • 0
  • 352 преглеждания

С първа награда от национален конкурс за млади учени и специалисти

В края на 2021 г. Иван Георгакиев, старши инженер „Геомеханика“, и Делчо Делчев, инженер „Геомеханика“, към отдел „Технически служби-Добив на руда“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се включиха в националния конкурс за млади учени и специалисти на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия. Двамата представиха доклад „Инструменти за геомеханичен мониторинг, използвани в рудник „Челопеч“ и спечелиха първо място в направление „Минно дело“, съобщиха от компанията.

През миналата година конкурсът се проведе за четвърти пореден път, като целта му е поощряване на младите хора, учени и работещи в областта на минното дело, геологията и металургията да разработват иновативни научни и научно-приложни теми. Чрез конкурса Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия популяризира тяхната дейност и постижения, както и свърза науката с бизнеса.

След покана от НТС, Николай Симонски, главен инженер „Технически служби“ представя пред екипа си възможността, етапите за провеждане на конкурса, критериите за оценяване и изискванията. Няколко колеги от отдела решават да се включат.

„Идеята на конкурса беше да бъде споделена тема, която до този момент не е представяна или публикувана широко, а за нас това се оказа огромно предизвикателство. Идеята ни беше да представим доклад, който съдържа практическа част, а не просто научна. По тази причина се спряхме на уредите, които използваме за измерване преместванията в масива, и по специално подробно представяне на монтаж, последващи замери и обработка на получените данни. Знаехме, че до този момент не беше публикувана подробна техническа информация – срещал съм по време на лекции данни за измервателни уреди, но не подробно.“ – заявява  инж. Иван Георгакиев.

Съществуват различни начини и уреди за измерване на преместванията. Инструментите, с които се измерват преместванията под земята в рудник „Челопеч“ са многоточкови екстензаметри (SMART MPBX и SMART cable), за които няма техническа информация как се монтират и използват. По тази причина двамата със своя колега Делчо Делчев решават, че би било подходящо, а и интересно за публиката, да се представи този тип измерване.

Системата на добив в рудник „Челопеч“ е камерна, с последващо запълнение и предполага отваряне на добивни изработки с големи размери, преразпределящи естествените напрежения в масива, които в комбинация със структурни нарушения в стените им водят до премествания, които е необходимо да бъдат следени.

„В работата си използваме специализирани геомеханични софтуери, благодарение на които прогнозираме поведението на масива в отделните етапи от водене на добивните дейности. Един от получените показателите са преместванията. В зоните, в които очакваме високи стойности, монтираме измервателните уреди. Получените данни използваме за следене на опасните граници на преместванията, като едновременно с това калибрираме и геомеханичните модели.“ - разказва инж. Делчо Делчев.

Внедряването на тези уреди е стартирало при прокарването на наклонена галерия „Надежда“, когато специалистите от звено „Геомеханика“ започват да следят влиянието на проходческите дейности в дълбочина на масива и потвърждаване дължината на използваните анкери в крепежната конструкция. След смяната на системата на добив от подетажна към камерна с последващо запълнение, уредите започват да се използват и за следене на масива около добивните изработки.

„Всяка намеса в равновесното състояние на скалния масив води до промяна в напрегнатото му състояние и неминуемо води малко или много до премествания. Следенето на тези премествания е пряко свързано с основната задача на всяка дейност в нашата работа, а именно безопасността.“ – пояснява инж. Делчев.

Благодарение на доклада, който двамата специалисти от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ подготвят, печелят първо място. Разработката им е важна и за всички, които се занимават с измервания на преместванията, тъй като описва строго технически начина на монтиране на уредите и последващите замер и интерпретация на получените данни. Начинът на поднасяне на информацията от доклада спомага до голяма степен за по-лесното ѝ прилагане в практиката.

„Докладът е беше практически насочен, за да улесни хората. Подготвихме го опростено, без сложна терминология и на разбираем език“ – казва инж. Иван Георгакиев. Двамата инженери споделят, че работата, която вършат ги удовлетворява, когато е свършена добре и резултатите са видими. Пример за това е успехът им от научния конкурс.

*Работата на геомеханика е пряко свързана с целия отдел „Технически служби“. Професията им е тясно свързана с геолози и маркшайдери, които дават ориентацията и характеристиките на масива, с който боравят. Активно комуникират с техническия персонал в рудника за проблемите, които могат да се очакват от геомеханична гледа точка и дават препоръки за решаването им. Свързани са със сервиз и запълнение, добив и взривно звено.

 

ПРОФ. ВЛАДИМИР МИГЕВ  С ново изследване на политическия живот у нас преди прехода
Prev Post ПРОФ. ВЛАДИМИР МИГЕВ С ново изследване на политическия живот у нас преди прехода
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД   Получи наградата за „Най-добър HR проект на голяма компания“ за 2021 г.
Next Post „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД Получи наградата за „Най-добър HR проект на голяма компания“ за 2021 г.
Related Posts