Работим като екип за преодоляване на предизвикателствата сега и в бъдеще

  • 0
  • 524 преглеждания

Изпълнителният директор на „Аурубис България“ Тим Курт, със специално интервю за в. „Регион“

- Здравейте, г-н Курт, най-напред да Ви благодаря за отделеното време за това интервю и да си пожелаем здраве във времето, когато едно от предизвикателствата пред всички ни е Ковид-19! Имахте ли вече среща с вируса?

- Да, още в самото начало – през месец март 2020 г. По това време почти нищо не се знаеше за коронавируса, защото пандемията беше още в началото си. Отне ми почти две вкъщи седмици, за да се възстановя напълно.

 - Сложната обстановка в страната и по света прекъсна провеждането на традиционните ни срещи и разговори с Вас. Какво се случи в „Аурубис България“ от 2019 година досега?

- Споменахте основната причина да не сме се виждали толкова време – пандемията, която, според мен, още не е приключила. Затова трябва да сме внимателни, да не бързаме с бързото премахване на всички мерки и да спазваме изискванията за защита на нашето и на хората около нас здраве. Защото, за съжаление, загубихме четирима колеги вследствие на вируса. Най-важното е, че през цялото това време се придържахме строго към мерките, които въведохме още в самото начало, за да ограничим въздействието на пандемията върху хората ни. Производството остана незасегнато и успешно изпълнихме това, което бяхме заложили в своите планове и програми. През цялото време си сътрудничихме и с МБАЛ – Пирдоп. Заедно с „Елаците-Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ осигурявахме допълнително финансиране за лечебното заведение извън традиционното ни споразумение за подкрепа. Искам и чрез Вас тук да изкажа специална благодарност на д-р Юлия Димитрова – изпълнителният директор на болницата, която през цялото това време я управляваше по забележителен начин.

Също така, партньорските ни програми с трите общини Пирдоп, Златица и Антон продължиха да се изпълняват без прекъсване. И проектите вътре в завода бяха реализирани, както ги бяхме заложили. Най-големият от тях беше плановият ремонт през миналото лято (бел. на ред.: - през месец август и септември 2021 г.).

- „Аурубис България“ е един от най-големите потребители на енергия у нас. Предстои Ви и газифициране на предприятието. Как се отразяват високите цени на тока и газа на работата на компанията? И какви мерки и стъпки сте предприели, за да ограничите тяхното негативно влияние върху производствената дейност на завода?

- Да, така е. Ние сме едни от най-големите енергийни потребители в България. Затова има няколко направления, в които активно работим. Първото направление е да намалим и оптимизираме вътрешното потребление на енергия колкото е възможно. Давам два примера – първо, подменихме осветлението на територията на завода с LED-осветление. И второ, в процес сме на подмяна на над 700 електродвигателя със следващо поколение, които са по-икономични. Продължаваме да анализираме възможностите за модернизиране на инсталации, за да ги направим по-енергийно ефективни.

Второто направление е да произвеждаме част от електроенергията си сами. Това, което се вижда на екрана (бел. на ред.: в кабинета на изпълнителния директор на „Аурубис България“ г-н Курт огромен монитор показва работата на производствените мощности и в частност – производството на собствена енергия) – на графиката в зелен цвят се показва произведената електроенергия от фотоволтаичната централа. В другата графика – в оранжев цвят, са данните от парната турбина на комбината.

Това вече е въведено и работи. В нашите близки планове е да се изгради втора фотоволтаична централа. Правим и разчети за допълнително използване на отпадна топлина за пускане на втора парна турбина.

Третото направление, по което работим, са нашите разговори с правителството – от една страна как да може компании като „Аурубис България“ да си гарантират дълъг и осигурен достъп към пряко закупуване на електроенергия и от друга – у нас също да се приложат действащи европейски механизми за защита на енергоемки компании, защото те са в основата на българската икономика. По тези въпроси не става дума само за нас, а за основните индустриални производства, които са големи потребители на ток.

И четвърто, както и Вие отбелязахте, газифицирането не само на „Аурубис България“, но и на региона като цяло. Знаем, че точно в тези дни газът е много сложна тема. Но ние сме компания, която винаги мисли не от днес – за утре, а в дълга перспектива. Надяваме се сегашната ситуация да отмине скоро и този проект, който е важен за нашето дългосрочно развитие, да бъде приключен успешно. Съвсем скоро заводът ще бъде изцяло подготвен част от инсталациите да преминат на газ. И да бъдем достатъчно гъвкави, за да можем да преминем от фосилни на по-ниско въглеродни горива, какъвто е газът.

Както виждате, работим едновременно в няколко посоки или, както казваме в Германия – не стоим само на един крак, а правим всичко необходимо да сме стъпили здраво на земята, за да можем да се обезпечим трайно и за години напред с енергоносители.

- За да приключим с темата за газа – имате ли информация на какъв етап в момента е реализацията на проекта за изграждане на газопровода? И кога очаквате да се включи към него „Аурубис България“?

- Това, което се вижда и „на живо“ е, че строителството на газопровода вече е в своята последна фаза на изпълнение. Но има няколко неща, които трябва да станат, преди да бъде завършен напълно. На първо място, това е завършването на строителните работи по газовата тръба. На второ място – завършване на газоразпределителната станция, и трето – включването на завода към нея. Пускането на всеки такъв проект, в крайна сметка, е и в ръцете на „бързата“ администрация. Затова финалът на този проект е зависим и от съответните административни процедури.

- Оказва се, че 2022 година ще е по-трудна от очакваното. Гарантирано ли е предприятието със суровини и материали за провеждането на спокоен и високопроизводителен процес през следващите месеци?

- Ако говорим за това, което се случва в момента, ние реагирахме моментално. По същия начин, по който направихме в началото на пандемията – създадохме оперативен щаб, както на корпоративно, така и на местно ниво тук в България. Разпределихме си задачите, по които да действаме, като запазване на непрекъснатото производство е приоритет. Анализираме и разработваме различни сценарии в краткосрочен и в дългосрочен план, за да можем да реагираме на новите предизвикателства. Това включва и да поддържаме в нашите складове достатъчно суровини и материали. И да предприемем съответните мерки, за да може те да бъдат обезпечени и гарантирани. Едновременно с това – разглеждаме и алтернативни възможности на пазара, в които важно място заема и логистиката.

Първият ни анализ показва, че каквото и да е развитието в следващите седмици, ние сме добре обезпечени. В настоящата ситуация всеки ден има промяна на обстановката. Сигурни сме в своите възможности и производство, защото работим като екип по правилния начин, и сме в състояние своевременно да реагираме на всякакви несигурности. И част от моите отговорности, като ръководител на този нов оперативен щаб е, да преценим и да реагираме на момента към всички, които са пряко засегнати от тези събития.

- „Аурубис България“ поддържа традиционни партньорските отношения с местните власти в региона. Предвид сегашната трудна и сложна обстановка, как ще продължи работата Ви по социалните програми с Пирдоп, Златица, Антон и с останалите общини в Средногорието?

- Отговорът на този въпрос е много лесен – нищо няма да бъде променено. Това се отнася както до трите общини, с които имаме трайни програми, така и до МБАЛ – Пирдоп, с която продължаваме партньорството си, както досега. В момента сме на етап финални разговори с общините Пирдоп и Златица и ни предстои подписване на партньорските програми за следващите две години. С Община Антон имаме партньорска програма за четиригодишен период и тя се изпълнява.

Що се отнася до Община Златица – там ще продължим да финансираме здравните кабинети в трите села, с проекта за развитие на културно-историческия туризъм и завършване на парк „Дядовата ръкавичка“ (Пещерата). Той е преходен и от сега действащата партньорска ще приключи в следващата. Продължаваме с подкрепата на образованието, културните инициативи и спортните клубове, има и нови проекти, които скоро ще обявим.

С г-н Ангел Геров, г-н Васил Кафеджиев и Община Пирдоп също договаряме основните проекти, по които да работим съвместно по следващата двегодишна програма. Имаме готовност в близко време заедно с ръководствата на двете общини да се обяви размера на партньорските програми и какво ще бъде заложено в тях.

- Още сме в началото на годината, какво бихте казали или пожелали на работещите в компанията и на жителите на Средногорието?

- Убеден съм, че всеки желае от дъното на сърцето си колкото се може по-бързо да има мир. Искам да подчертая, че съм дълбоко уверен, че всеки иска това, независимо от това какви са личните му възгледи. Да има такива събития, толкова близо до нас, красноречиво подчертава колко важен е мирът и колко е важно той да бъде постигнат, запазен и гарантиран.

И ако се върна на по-стандартната част на въпроса Ви, тясно свързан с региона, надявам се и пожелавам на всички хора да продължим съвместната си работа, по начина, по който сме го правили досега. Както показва развоя от последните седмици – винаги може да бъде намерено решение, дори и по спорни въпроси, и по пътя на разговорите, за да бъде ситуацията положителна за всички страни.

- Благодаря още веднъж г-н Курт, за полезния и откровен разговор. Надявам се предизвикателства пред нас от последните две години и сега да отминат скоро и да се върнем към онова време, когато общувахме помежду си по-често. Пожелавам на Вас и на екипа Ви здраве и продължаващи успехи.

МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“  Поднови първенството от петия си сезон
Prev Post МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“ Поднови първенството от петия си сезон
ДУПКА В АСФАЛТА КРАЙ РИТЕЙЛ ПАРКА   Създава предпоставки за пътни произшествия
Next Post ДУПКА В АСФАЛТА КРАЙ РИТЕЙЛ ПАРКА Създава предпоставки за пътни произшествия
Related Posts