Смяната на изпълнителния директор на болницата бе наложителна

  • 0
  • 117 преглеждания

Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, главен акционер на МБАЛ, пред в. „Регион”

-          Г-н Геров, като представител на най-големия акционер в МБАЛ – Пирдоп, бихте ли споделили какво е действителното финансово и кадрово състояние на лечебното заведение?

-          Действителното финансово състояние на болницата не мога да кажа какво е в момента. Получил съм един отчет от предишния управител д-р Десислава Толинова, за който смятам, че не са представени всички данни и според мен не е коректен като официален документ. Затова не мога да заявя, че това е истината с положението в МБАЛ. Истината ще излезе наяве през месец април, когато се прави годишното приключване на всички фирми.

По отношение на кадровото обезпечаване на болницата, знам, че много лекари са напуснали, което бе и в основата на предложението на кмета на община Челопеч инж. Алекси Кесяков, за предприемане на стъпки за промени в ръководството на стационара и прекратяване на задълженията като изпълнителен директор на д-р Десислава Толинова. Ситуацията е сложна, знаем, че няма специалисти, но имаме уверението на новия изпълнителен директор д-р Маргарита Гетова, че ще направи всичко необходимо за привличане на работещи лекари. Не е тайна, че т. нар. „шапки”, все още съществуват в болницата, а това е предпоставка резултатите като лечебно заведение да са не такива, каквито искаме да бъдат. Известно ни е за наложената санкция от страна на НЗОК на МБАЛ – Пирдоп, в размер на 100 000 лв., които не са посочени в отчета на д-р Толинова. Ако са спасени, би било добре.

-          Как се осъществи промяната в управлението на МБАЛ?

-          На една среща на Сдружението на кметовете на средногорските общини, инж. Алекси Кесяков постави на дневен ред проблема с промяната в управлението на болницата и той бе обсъден задълбочено от членовете му. Всеки от кметовете изрази своето мнение по въпроса и останалите шест ръководители на общини също се изказаха в подкрепа на неговото предложение. Сред аргументите бяха напускането и освобождаването на лекари, което сериозно затруднява лечебната дейност и предоставянето на нужните на пациентите медицински услуги. Ще си позволя да дам пример с д-р Иван Динев – той бе освободен, в резултат на което, по неофициална информация, от лятото и до месец ноември на миналата година в хирургично отделение на МБАЛ не е направена нито една операция. Едва през месец декември, когато д-р Мечкаров е бил в отпуск от столична болница, е имало оперативна дейност. А това отделение се издържа именно от хирургически интервенции и клиничните пътеки по тях.

В публичното пространство се говори, че ние, кметовете, сме взели еднолично решение. Ще използвам разговора, за да заявя категорично, че няма такова нещо. Има протокол, от който може да се види, че сме дали само предложение към Надзорния съвет. По време на заседанието, проведено на 11 януари, всеки от тях е гласувал по съвест, тъй като всички те са „по-навътре” от нас, кметовете, в „кухнята” на болницата.

Ние нямаме нищо лично към д-р Десислава Толинова, но ще си позволя да споделя, че откакто поех като кмет местната власт в община Пирдоп, при мен са идвали на откровен разговор работещи в стационара, които са споделяли, че работата не върви и са проявявали загриженост за оцеляването на МБАЛ. Имаше дори мнения, че болницата „върви” към затваряне, което не искаме и не бихме могли да позволим.

-          Какво, според вас, надделя в избора на д-р Маргарита Гетова за изпълнителен директор на МБАЛ – Пирдоп?

-          Предложението бе прието по време на заседанието на Сдружението на кметовете на общините от Средногорието. Д-р Десислава Толинова, за едната година като изпълнителен директор на болницата, свърши немалко работа. Но новите изисквания към лечебните заведения и очакваните промени в нормативната уредба в областта на здравеопазването, ни карат да търсим като акционери, а и сме отговорни да го направим, на още и други възможности и стъпки за излизане на МБАЛ – Пирдоп от кризата и за нейното оздравяване.

Отзивите на пациентите, които са посещавали филиала на клиниката „Скин Системс” и са запознати с управлението му от д-р Гетова, бяха положителни. И след един разговор с нея, по време на който ние я попитахме, каква би била нейната визия за бъдещето на МБАЛ – Пирдоп, какви стъпки да се предприемат, за да може болницата да бъде стабилизирана, тя представи намерения, които намираме като реални и осъществими. И затова дадохме предложение в полза на кандидатурата й към Надзорния съвет.

Малко хора знаят, че защитата на здравната карта на болницата в Пирдоп беше изготвена от д-р Маргарита Гетова. Това бе задължение на община Пирдоп и ние подходихме съвсем отговорно към него. Такъв документ изготви и д-р Десислава Толинова, а съпоставката на двете предложения бе в полза на д-р Маргарита Гетова. Мога да заявя конкретно, че в нейната защита на здравната карта на болницата капацитетът на Хирургично отделение е увеличен. Не само се запазва досега съществуващият брой на легла, като цяло в здравното заведение, но се аргументира и тяхното увеличаване, което е важно за дейността, а оттам и за финансирането по клинични пътеки на МБАЛ – Пирдоп.

-          Как виждате бъдещето на пирдопската болница?

-          Много сложен въпрос. Известно е, че лечебните заведения от ранга на МБАЛ – Пирдоп, трябва да бъдат финансирани, тъй като общините не са в цветущо състояние и не да могат да го правят. С подкрепата на големите предприятия се правят усилия болницата да я има. Ние, кметовете, имаме уверенията на ръководствата им, че ще помагат и занапред. Но те искат да има прозрачност, яснота и да се виждат реални резултати от тяхната помощ. Да се вижда от всички, че МБАЛ не „дълбае” надолу, а се развива и подобрява услугите, които предоставя на пациентите и населението от региона. Не е коректно да се поставят единствено въпроси, като „помогнете, защото ще се спре токът, водата на болницата или трябва да се изплащат заплати”. Това не е стъпка за оцеляване на нашата болница.

Като човек, който е израснал и живее в Пирдоп, а не толкова като кмет сега, смятам, че болницата има бъдеще и мое лично мнение, че и да се промени формата на собственост, или управление, това е начин да я има болницата и тя да предоставя необходимите на хората медицински услуги и лечение. Дори това да означава приватизация на стационара. Защото гражданите на седемте общини заслужават да имат качествено здравеопазване. Всички знаем, че дали ще се лекуваме в общинска, държавна или частна болница, клиничната пътека е заплатена от НЗОК. Затова не виждам нищо лошо в това, да се появят инвеститори, които при определени условия да развият нейната здравна дейност в интерес на населението.

-          Ще продължат ли да се реализират проектите за обновяване на апаратурата и за подобряване на физическото състояние на стационара, за които се говори от доста време?

-          Доколкото знам, има подписан договор за доставка на нов рентгенов апарат, за което ангажимент са поели от „Аурубис България”. И това трябва да стане в близко време.

За конструктивното състояние на сградата, мярката, по която може да се кандидатства за финансиране на проекта, не е отворена. И не може да се каже кога това ще се случи. Но имаме позиция по този въпрос и при откриване на такава мярка, при която болницата е допустима, настройката на всички акционери е, да се кандидатства с проектното предложение и да се борим то да бъде одобрено. Едно от много важните неща е да се подобри енергийната ефективност на болницата. Знаем, че в МБАЛ е студено, не е уютно, което е една от предпоставките пациентите да предпочитат други здравни заведения. Това по-добре ще го кажат лекарите, но аз така смятам.

При всички случаи болницата ни трябва да я има. Категорично съм против мненията да бъде затворена. Районът ни не е много голям, но е труден. Ето, сегашната зимна обстановка е показателна – при една спешност, как ще се стигне бързо и навреме до друго лечебно заведение. Поставя се на опасност човешки живот. Има преминаване поне по едно възвишение, което е достатъчно сериозно препятствие. Гарантирали сме пред хората запазването на МБАЛ и ще го направим!         

 

 

На 11 януари се е провело заседание на Надзорния съвет на МБАЛ – Пирдоп АД, в което участие са взели 5 членове, представители на общините Пирдоп, Челопеч, Мирково, Чавдар и Антон. Свикването на събранието е било по инициатива на зам.-председателя на надзорния съвет д-р Цветана Джурова.

На заседанието надзорниците са взели решение д-р Десислава Толинова да бъде изключена от Управителния съвет на болницата и да бъде освободена от заеманата длъжност на изпълнителен директор. Главният мотив за това решение според Надзорния съвет е намалената болнична дейност на МБАЛ – Пирдоп. Според тях медицинската помощ в болницата е влошена, изгубено е доверието на пациентите, липсват лекари и персонал във всички отделения. Освен намалената болнична дейност, финансовото състояние на МБАЛ – Пирдоп също е влошено. Пред Надзорния съвет са представяни различни отчети и членовете му не са наясно за точния финансов резултат на болницата. В тях не са начислени някои задължения, които ще изникнат в бъдеще.

За изпълнителен директор на болница Надзорният съвет е избрал д-р Маргарита Гетова, която е досегашен управител на филиала на МБАЛ – Скин Системс в гр. Пирдоп. Решението тя да бъде назначена за изпълнителен директор е съобразено с желанието на кметовете на седемте общини в района. Според тях болницата е в застой, като болничната дейност е сведена до минимум. За това те са решили д-р Десислава Толинова да бъде сменена с д-р Маргарита Гетова и са препоръчали на Надзорния съвет да гласуват тази промяна. Кметовете са провели и предварителни разговори с д-р Маргарита Гетова, която се е съгласила да поеме управлението на болницата в Пирдоп.

Надзорният съвет е взел решение в Управителния съвет на болницата да останат досегашните му членове д-р Пламен Стоянов и Петър Попов. Надзорниците са поискали от д-р Маргарита Гетова до един месец да се запознае със състоянието на болницата и да представи своята визия за нейното спасяване. Отправено е и настояване пред нея при свикване на Общо събрание на акционерите да се дадат варианти за промяна на формата на управление. Надзорниците смятат, че сегашната двустепенна форма на управление е тромава и е необходимо да се премине към едностепенна форма, в която има само Управителен съвет.

КАРАТЕКИТЕ НА ПИРДОП
Prev Post КАРАТЕКИТЕ НА ПИРДОП
В ПИРДОП
Next Post В ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: